LEGE nr.84 din 24 iulie 1995
Legea învățământului
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.84 din 24 iulie 1995
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 167/31 iul. 1995 text
Republicare: M.Of. nr. 1/5 ian. 1996
  M.Of. nr. 606/10 dec. 1999 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.28/1978 legea educației și învățământului
De văzut și: H.G. nr.226/1990 privind aprobarea și organizarea continuarii studiilor de catre absolventii specializarii de stomatologie de 3 ani (dentisti)
  H.G. nr.508/1990 privind aprobarea și organizarea continuarii studiilor de catre absolventii invatamantului superior de arhitectura de 3 ani (conductori arhitecti)
  H.G. nr.360/1992 privind instituirea taxei de inscriere la concursul de admitere in institutiile de invatamant postliceal și superior
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.286/1995 pentru promulgarea Legii învățământului
Modificată: L. nr.131/1995 pentru modificarea și completarea Legii invatamantului nr.84/1995
Republicare: M.Of. nr. 1/5 ian. 1996
Modificată: O.U.G. nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii invatamantului nr.84/1995
  O.U.G. nr.68/1997 pentru aplicarea unor articole din Legea invatamantului nr.84/1995 incepand cu anul scolar 1998/1999
  L. nr.68/1998 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.68/1997 pentru aplicarea unor articole din Legea învățământului nr.84/1995 (scoasa din evidenta)
  O.U.G. nr.112/1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999
modifică art. 22
  L. nr.151/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
Republicare: M.Of. nr. 606/10 dec. 1999 text
Modificată: O.U.G. nr.30/2000 pentru modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr.84/1995
modifică art. 166 alin. (4); introduce alin. (41) - (44) la art. 166
  O.U.G. nr.130/2000 privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
modifică art. 31 alin. (1); completează art. 24 alin. (1) cu lit. d, art. 26 alin. (2) lit. B cu un paragraf, art. 59 cu alin. (5)
  O.U.G. nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
modifică art. 166 alin. (41) și (42), art. 167 alin. (1) și (3); introduce alin. (45) și (46) la art. 166, alin. (21) la art. 167
  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
suspendă O.U.G. nr. 130/2000
  O.U.G. nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
modifică art. 170 alin. (1)
  L. nr.98/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2000 privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
abrogă lit. d de la art. 24 alin. (1), paragraful "Filiera profesională" din art. 24 alin. (2) lit. B și alin. (5) de la art. 59 - introduse prin art. unic pct. 1, 2 și 4 din O.U.G. nr. 130/2000
  L. nr.159/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999
  O.U.G. nr.123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului (abrogata prin L. nr.272/2004)
modifică în mod corespunzător
  L. nr.713/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
modifică art. 166 alin. (4), (41)-(44), art. 167; abrogă alin. (45)-(46)* de la art. 166 și alin. (21) de la art. 167 introduse prin O.U.G. nr. 206/2000
  O.U.G. nr.184/2001 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
modifică art. 166 alin. (41) - (43); introduce alin. (21) la art. 167
  L. nr.113/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995 (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 30/2000
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art. 173 alin. (3)
  L. nr.520/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
modifică art. 166 alin. (42); introduce alin. (3) la art. 173
  L. nr.268/2003 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
modifică art. 6, art. 8 alin. (2), art. 15, art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19, art. 20, titlul sectiunii 1 al cap. IV, art. 21, art. 22, titlul sectiunii a 2-a al cap. IV, art. 23, art. 24 alin. (3), art. 25, art. 26, art. 27 alin. (5) si (6), art. 28, titlul sectiunii a 3-a al cap. IV, art. 29, art. 30 alin. (1) si (2), art. 32, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38 lit. b) art. 39, art. 40 alin. (1), titlul cap. VI, art. 41 alin. (3), art. 105, art. 107 alin. (2), art. 110 alin. (3), art. 122, art. 142 partea introductiva si lit. d), art. 145 alin. (7), art. 151 alin. (2) lit. d )si e), art. 158 alin. (1) lit. d), art. 180 alin. (2) si (3); introduce alin. (3) la art. 17, sectiunea a 21-a dupa art. 24, sectiunea a 4-a dupa art. 35; abrogă art. 31, art. 33, art. 38 lit. e, art. 189
dispune republicarea
  O.U.G. nr.68/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
modifică art. 59 alin. (2), art. 158 alin. (2), art. 174
dispune republicarea
  O.G. nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
abrogă la 1 ian. 2006 art.173 alin. (3)
  O.U.G. nr.110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
introduce la art.166 alin. (31) si (32).
  L. nr.545/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59 /2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
aprobă cu modificări O.G. nr. 59/2003 si abrogă art.173 alin.(3).
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare (abrogata prin L. nr.199/2023)
abrogă prevederile art.57, art.60 alin. (2),art.62 - 65, art.72 alin. (4) - (6), art.73 alin. (1)
  L. nr.354/2004 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
modifică art.7 alin. (8), art.24 alin. (1) lit. c), titlul cap.X din titlul II, art.97, art.98, art.99, art.100, art.101, art.102, art. 140 alin.(2), art.145, art.166 alin. (3), (4), (41) - (44), (5) - (9), art.167, art.169 alin. (1), art.170 alin. (1), art.170 alin. (2) si (6), art.174; introduce alin. (9) si (10) la art. 7, alin. (11) la art. 170; abrogă art.117 alin. (3), art.166 alin. (10), art.168, art.170 alin. (4) si (5)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației (abrogata prin L. nr.198/2023)
abrogă art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 106 alin. (2), art. 107, art. 113 și art. 148 alin. (1)
la 3 luni de la intrarea în vigoare
  L. nr.366/2005 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
- modifică art. 36 alin. (2); introduce alin. (3) la art.29
dispune republicarea
  L. nr.291/2006 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
- introduce lit.d) și e) la alin.(5) al art.167, alin.(11) și (12) la art.176; abrogă lit.e) și f) ale alin.(6) al art.167
  L. nr.316/2006 pentru completarea art. 5 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, și a art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România
- introduce alin.(4) la art.5
  O.U.G. nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
- aplicarea prevederilor art.170 alin.(11) se suspendă până la data de 31 decembrie 2007
  L. nr.480/2006 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
- modifică art. 103 alin.(1) ; introduce art. 1161 - 1164
  L. nr.120/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 88/2006
  O.U.G. nr.38/2007 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- modifică art.51, art.52 alin.(3)
  L. nr.160/2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
- modifică art.117 alin.(4); introduce alin.(4) și (5) la art.115
  L. nr.253/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 158 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
- modifică art.158 alin.(2)
  O.U.G. nr.128/2007 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- modifică art. 51, art.52 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.365/2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
- modifică art.174
dispune republicarea
  L. nr.2/2008 privind modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
- modifică art. 70 alin. (3), art.80, art.82, art.93 alin. (2), art.146
  L. nr.32/2008 pentru completarea art. 10 din Legea învățământului nr. 84/1995
- introduce, la 1 sep. 2008, alin. (41)-(44) la art. 10
  L. nr.33/2008 pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învățământului nr. 84/1995
- modifică art. 176 alin. (5)
  O.U.G. nr.89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- modifică art. 70 alin. (3), art. 146 alin. (2); abrogă art. 80 alin. (2)
  L. nr.143/2008 pentru completarea art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995
- introduce alin. (2) la art. 174
dispune republicarea
  L. nr.144/2008 pentru completarea art. 7 din Legea învățământului nr. 84/1995
- introduce alin. (11)-(13) la art. 7
  O.U.G. nr.156/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
- introduce alin. (45) la art. 166, alin. (181) la art. 167, o anexă după art. 190
  L. nr.296/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- modifică titlul cap. III al titlului IV; introduce art. 1451 și 1452
  O.U.G. nr.191/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
- modifică art. 171 alin. (7) lit. a); introduce alin. (61) la art. 170, lit. d) la art. 171 alin. (6)
  O.U.G. nr.40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- modifică art. 151 alin. (2) lit. a) și b); introduce alin. (5) și (6) la art. 23
  D.C.C. nr.731/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispozițiile art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) (termenul se împlinește la data de 26 iul. 2009), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.731/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995
- art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1)
Modificată: D.C.C. nr.732/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) (termenul se împlinește la data de 26 iul. 2009), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.732/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995
- art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1)
Modificată: L. nr.250/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 89/2008 și modifică art. 70 alin. (3); introduce alin. (4)-(6) la art. 70
  O.U.G. nr.97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- modifică art. 26 alin. (4), art. 27
  O.U.G. nr.73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- modifică art. 26 alin. (4), art. 27
Abrogată: L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- la data de 9 feb. 2011
Vezi si: D.C.C. nr.669/2014 DECIZIA nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 9 alin. (2) teza întâi


Marți, 23 aprilie 2024, 19:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.