ORDONANȚĂ nr.40 din 9 august 2006
pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.40 din 9 august 2006
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.61/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 799/2006
În vigoare: intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 707/17 aug. 2006
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.61/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
- modifică art. 2 lit. b), c) și i), art. 3 alin. (1) și (5); introduce lit. k) la art. 2
Modificată: O.U.G. nr.70/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
- modifică art. 2, art. 3 alin. (1) și (3), art. 6
dispune republicarea
  O.G. nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
- modifică art. 3 alin. (3) și (5), art. 4 alin. (3) și (5); prorogă termenul prevăzut la art. 6 până la 31 decembrie 2015
  O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- abrogă art. 2 alin. (1) lit. c) la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului
  O.U.G. nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2017
  O.U.G. nr.97/2017 Ordonanță de urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
- termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2019
  L. nr.172/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
  O.U.G. nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
- termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2021
  L. nr.107/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2019 privind prorogarea termenului prevăZut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor
- aprobă O.U.G. nr. 87/2019
  O.G. nr.12/2021 privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
- termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2023; introduce alin. (11) - (13) la art. 3
  O.G. nr.34/2023 Ordonantă privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor
- termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2025
  L. nr.114/2024 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2023 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor
- aprobă O.G. nr. 34/2023


Marți, 23 iulie 2024, 06:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.