HOTĂRÂRE nr.1.000 din 2 august 2006
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.000 din 2 august 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 698/15 aug. 2006
Republicare: M.Of. nr. 620/2 sep. 2010
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
totodata, abrogă:
H.G. nr.181/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.31/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (abrogat prin H.G. nr.785/2022)
- modifică art. 14, anexa
  H.G. nr.280/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Public (abrogat prin H.G. nr.785/2022)
- abrogă art. 13, art. 14 alin. (3); înlocuiește anexa
  H.G. nr.1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. e), art. 14, art. 17 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 1, lit. c1) la art. 2 alin. (2), art. 5 1, alin. (31) la art. 11, alin. (7) la art. 11, alin. (11) la art. 17, cap. III1 cu art. 171 - 175, art. 181, art. 182, art. 20, anexa nr. 2; înlocuiește anexa care devine anexa nr. 1
dispune republicarea
  H.G. nr.51/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (abrogat prin H.G. nr.785/2022)
- modifică art. 1 alin. (2), art. 5 lit. c) și f), art. 174 alin. (5); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.620/2010 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a activității Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (abrogat prin H.G. nr.785/2022)
- modifică art. 14 alin. (1) și (4), art. 171 alin. (3); abrogă art. 14 alin. (5); înlocuiește anexa nr. 1
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 620/2 sep. 2010
Modificat: H.G. nr.182/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și unele măsuri pentru reorganizarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (abrogat prin H.G. nr.785/2022)
- modifică art. 6 alin. (1) lit. h) și i), art. 18, art. 19; introduce lit. b1), h1) și h2) la art. 6 alin. (1); abrogă art. 4 alin. (1) lit. i), art. 6 alin. (1) lit. e) și g), art. 21; înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.528/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (abrogat prin H.G. nr.785/2022)
- modifică art. 14 alin. (1), art. 16; abrogă art. 18 alin. (4), art. 19 alin. (1)-(3); înlocuiește anexa nr. 1; sintagma „Ministerul Administrației și Internelor" se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice", iar sintagma „ministrul administrației și internelor" se înlocuiește cu sintagma „ministrul dezvoltării regionale și administrației publice"
  H.G. nr.809/2014 pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (abrogat prin H.G. nr.785/2022)
- modifică art. 1 alin. (3)
  H.G. nr.606/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (abrogat prin H.G. nr.785/2022)
- modifică art. 2 alin. (1), art. 12 alin. (4), art. 13, art. 14 alin. (1) și (3) și modifică și înlocuiește anexa nr. 1; introduce lit. s)-t) la art. 4 alin. (1), lit. g) la art. 9 și art. 121; abrogă art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2) lit. c) și d), art. 5, art. 6, art. 17 alin. (2), cap. IV ”Organizarea, funcționarea și atribuțiile centrelor regionale”, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 și anexa nr. 2
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.785/2022 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici


Joi, 21 septembrie 2023, 16:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.