LEGE nr.307 din 12 iulie 2006
privind apărarea împotriva incendiilor
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.307 din 12 iulie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 430/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de baza, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 633/21 iul. 2006 text
Rectificare: M.Of. nr. 788/18 sep. 2006
Republicare: M.Of. nr. 297/17 apr. 2019
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.60/1997 privind apararea impotriva incendiilor
totodata, abrogă:
L. nr.212/1997 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
O.G. nr.114/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
totodata, abrogă:
L. nr.126/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.936/2006 pentru promulgarea Legii privind apărarea împotriva incendiilor
Rectificare: M.Of. nr. 788/18 sep. 2006
Modificată: O.U.G. nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal
- abrogă art. 30 alin. (10)
  O.U.G. nr.89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
- modifică art. 48
  L. nr.170/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
- aprobă O.U.G. nr. 89/2014 și modifică art. 19 lit. c), art. 30 alin. (1) și (5)- (8), art. 32 alin. (2), art. 44 părțile introductive ale pct. I-IV, art. 44 pct. IV lit. d), h) și k), art. 44 pct. V, art. 45 alin. (2), art. 48; introduce lit. i1) la art. 19, art. 301, alin. (6) și (7) la art. 32, alin. (2) la art. 43, pct. VI la art. 44
  O.U.G. nr.52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- modifică art. 19 lit. b) și c), art. 29 alin. (3), art. 46; introduce art. 461; abrogă art. 21 lit. d)
  O.G. nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- Termenul prevăzut la art. 30 alin. (41) se prorogă până la data de 30 iunie 2017
  L. nr.146/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- aprobă cu modificări O.G. nr. 17/2016 și prorogă termenul prevăzut la art. 30 alin. (41) până la data de 30 septembrie 2017
  L. nr.28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- introduce alin. (44) și (45) la art. 30, lit. k) la art. 44 pct. III
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 297/17 apr. 2019
Modificată: O.U.G. nr.80/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domenml managementului situatiilor de urgentă si al apărării împotriva incendiilor  
- modifică art. 1 alin. (2) partea introductivă, art. 1 alin. (2) lit. a) si o), art. 12, art. 17 alin. (2), art. 19 lit. i) si r), art. 23 lit. a), art. 28 alin. (1), art. 30, art. 31 alin. (1) si (3), art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (5), art. 37, art. 44 alin. (2), art. 45 pct. II lit. b), art. 45 pct. III lit. k), art. 45 pct. V lit. b), art. 47 alin. (4), art. 48 alin. (7) lit. a), art. 49 alin. (3), art. 52; introduce lit. b1) la art. 1 alin. (2), lit. d1) la art. 1 alin. (2), art. 121, art. 301- art. 301, alin. (5) la art. 32,alin. (31) la art. 33, lit. n) la art. 45 pct. IV, pct. VII si VIII la art. 45, alin. (4) si (5) la art. 49, art. 571; abrogă art. 10 alin. (2), art. 19 lit. b) si k), art. 29 alin. (3), art. 45 pct. IV lit. i), art. 46 alin. (2); în tot cuprinsul legii, sintagma „inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti” se va înlocui cu sintagma „inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si Bucuresti-Ilfov”
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.8/2022 DECIZIA nr. 8 din 7 martie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- În interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 39 alin. (1), personalul angajat al serviciilor de urgentă voluntare/private nu este încadrat ope legis în conditii speciale de muncă, prin raportare la art. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, iar dispozitiile art. 1 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 si ale art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului de interne nr. 283/2002 nu îi sunt aplicabile.
Modificată: L. nr.54/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul managementului situatiilor de urgentă si al apărării împotriva incendiilor
- aprobă O.U.G. nr. 80/2021


Sâmbătă, 25 mai 2024, 02:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.