LEGE nr.275 din 4 iulie 2006
privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.3.014/C/2010 al ministrului justiției pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 2.714/C/2008 privind durata și periodicitatea vizitelor, greutatea și numărul pachetelor, precum și categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate (abrogat prin H.G. nr.157/2016)
  O. nr.420/C/2011 al ministrului justiției privind condițiile în care persoanele condamnate pot presta muncă pe bază de voluntariat (abrogat prin H.G. nr.157/2016)
art. 57 alin. (21)
  O. nr.405/C/2012 al ministrului justiției pentru stabilirea activităților specifice sistemului penitenciar prevăzute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  O. nr.429/C/2012 al ministrului justiției și al ministrului sănătății privind asigurarea asistenței medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor (abrogat prin O. nr.4.858/C/2022)
art. 50-52


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 11:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.