LEGE nr.273 din 29 iunie 2006
privind finanțele publice locale
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.273 din 29 iunie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 466/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu următoarele excepții: a) art. 61, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi;b) art. 33 alin. (4) lit. f) și g), art. 74 și 75, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008; c) art. 26 alin. (7), art. 33 alin. (8) și art. 41, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008, în vederea fundamentării proiecției bugetare pentru anul 2009.
Publicare: M.Of. nr. 618/18 iul. 2006
Rectificare: M.Of. nr. 627/20 iul. 2006
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale
- la 1 ianuarie 2007
totodata, abrogă:
L. nr.108/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale
- la 1 ianuarie 2007
O.U.G. nr.9/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale
- la 1 ianuarie 2007
L. nr.114/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale
- la 1 ianuarie 2007
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 627/20 iul. 2006
Modificată: O.U.G. nr.46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- introduce alin. (51) la art. 63
  O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
- abrogă art.77 alin.(1) lit. c) și d) și din alin.(2) normele de trimitere la alin. (1) lit. c) și d)
  O.U.G. nr.28/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- modifică art. 2 pct. 40, art.32 alin. (7), art.33 alin. (3) lit. b), art.33 alin. (4) lit. a) și b) la 1 ianuarie 2009, art.33 alin. (6) lit. b), art. 33 alin. (9), art.37 alin. (3), art.86 alin. (1) lit. b); introduce lit. a1) la art. 33 alin. (4) la 1 ianuarie 2009, alin. (71) și (72) la art. 33, lit.d) la art. 78 alin. (1), alin. (21) la art. 78
dispune republicarea
  O.U.G. nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 82; introduce alin. (71) și (72) la art. 39
  O.U.G. nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
- introduce alin. (11) la art. 61
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- indemnizația prevăzută la art. 61 alin. (4) este de 1% până la 31 dec. 2010
  O.U.G. nr.57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanțelor publice
- introduce alin. (91) și (92) la art. 54
  O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
- modifică art. 2 pct. 26, 50 și 51, art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 13, art. 25 lit. b), art. 29, art. 32 alin. (1) - (4), art. 34 alin. (2), art. 39 alin. (2) și (8), art. 58 alin. (1), art. 63 alin. (4), art. 63 alin. (51), art. 65 alin. (1), art. 78 alin. (1) lit. b) și d); introduce pct. 221, 222, 281, 282, 441 la art. 2, alin. (2) - (6) la art. 2, lit. e) la art. 5 alin. (1), alin. (6) - (8) la art. 14, alin. (11) - (13) la art. 24, alin. (21) la art. 26, alin. (3) la art. 34, alin. (9) și (10) la art. 39, alin. (2) la art. 41, alin. (8) - (15) la art. 49, alin. (21) la art. 57, alin. (11) - (13) la art. 58, alin. (6) la art. 61, alin. (41), (42) și (10) - (12) la art. 63, art. 751, art. 761, lit. e) la art. 78 alin. (1), alin. (22) la art. 78; abrogă art. 2 pct. 34, art. 26 alin. (7) - (9), art. 30 alin. (7), art. 33 alin. (71), (72) și (8), art. 58 alin. (2) - (4), art. 61 alin. (11), art. 83
dispune republicarea
  L. nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2010 și modifică art. 2 pct. 441, art. 2 alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (4) lit. b), art. 6 partea introductivă, art. 14 alin. (8), art. 30 alin. (6), art. 31 alin. (2), art. 33 părțile introductive ale alin. (3) și (6), art. 49 alin. (7), anexa; introduce lit. e) la art. 2 alin. (5), alin. (43) la art. 63
  O.U.G. nr.37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente
- abrogă art. 80 alin. (1) lit. c)
  O.U.G. nr.102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- modifică art. 32 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (3) și (6)
  O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 14 alin. (8), art. 22 alin. (1), art. 32 alin. (1) teza introductivă, art. 33 alin. (3) lit. b), alin. (5) și alin. (6) lit. b), art. 51 alin. (1), art. 63 alin. (43), art. 78 alin. (1) lit. b) și c); introduce pct. 41 la art. 2 alin. (1), alin. (9) la art. 14, alin. (131)-(1310) la art. 49
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 77
dispune republicarea
  L. nr.98/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 47/2012 și modifică art. 63 alin. (43); introduce art. 41, art. 42
  O.U.G. nr.46/2013 privind criza financiară și insolventa unitătilor administrativ-teritoriale
- modifică art. 74 alin. (1), (4), (6), (7), (8), (10) și (12), art. 75 alin. (1), (7) și (15), art. 78 alin. (1) lit. c)
  O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 49 alin. (139)
  O.U.G. nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
- introduce art. 351
  O.U.G. nr.14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- modifică art. 39 alin. (72)
  O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
- introduce alin. (2) la art. 82
  L. nr.35/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolventa unitătilor administrativ-teritoriale
- modifică art. 74 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 75 alin. (1) partea introductivă și lit. a)
  L. nr.112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 41/2015 și introduce alin. (3) la art. 82
  O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (14) la art. 58
  O.U.G. nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- introduce alin. (13) la art. 63
  L. nr.52/2018 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale si a Legii administrației publice locale nr. 215/2001
- modifică art. 351 alin. (1) partea introductivă și lit. a)
  O.U.G. nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (14)-(17) la art. 63; - Pentru anul 2018, termenul prevăzut la art. 63 alin. (14) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență se înlocuiește cu data de 15 octombrie 2018 și termenul prevăzut la art. 63 alin. (15) din aceeași lege se înlocuiește cu data de 31 octombrie 2018.
  L. nr.305/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- modifică art. 351 alin. (1) partea introductivă si lit. a); introduce art. 352
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- introduce alin. (18) la art. 63
  L. nr.286/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
- modifică art. 32 alin. (1) si (2) si art. 33 alin. (3) partea introductivă; introduce alin. (71) la art. 32; abrogă art. 32 alin. (5)
  O.U.G. nr.20/2022 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri de sprijin si asistentă umanitară
- modifică art. 15 alin. (2), art. 36 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 36
  O.U.G. nr.28/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 15 alin. (2) si art. 36 alin. (1) si (3)
  L. nr.22/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2022 pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 28/2022
  O.U.G. nr.81/2023 Ordonantă de urgentă privind consolidarea capacitătii institutionale a Ministerului Finantelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 33 alin. (4) lit. f)
  L. nr.318/2023 pentru modificarea si completarea art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
- modifică art. 72 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 72
  L. nr.369/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare si rezilientă, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si rezilientă
- modifică art. 54 alin. (91) lit. a)
  O.U.G. nr.115/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- prevederile art. 321 alin. (1), (2), (3) si (4) intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2025


Luni, 22 iulie 2024, 23:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.