LEGE nr.278 din 4 iulie 2006
pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.278 din 4 iulie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 24/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor privind persoana juridică, ce intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.
Publicare: M.Of. nr. 601/12 iul. 2006
Functie activa:
Abrogă: L. nr.299/2004 privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracțiunile de falsificare de monede sau de alte valori
- la data de 10 octombrie 2006
Modifică: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
- modifică art. 34 denumirea marginală, art. 35 alin. 4, art. 36 denumirea marginală, art. 37 denumirea marginală și alin. 1 partea introductivă, art. 39 denumirea marginală, art. 42, art. 53 denumirea marginală, pct. 1 lit. c) și pct. 3, denumirea cap. III al titlului III, art. 63 alin. 2 și 3, denumirea cap. IV al titlului III, art. 71, art. 76 partea introductivă și alin. (1) lit. e) și f), art. 78, art. 81 alin. 1 partea introductivă, art. 84, art. 861 alin. 1 partea introductivă, art. 861 alin. 4, art. 863 alin. 1 lit. a), alin. 2 și 4, art. 864 alin. 2, art. 90 alin. 1 lit. a), art. 91 lit. c), art. 118, art. 122 alin. 1 partea introductivă, art. 126 alin. 1 partea introductivă și alin. 3, art. 134, art. 146, art. 1661, art. 1681, art. 193 alin. 1, art. 239, art. 2391, art. 247, art. 250, art. 271 alin. 1 și 4, art. 317, art. 335, art. 336, art. 337, art. 353, art. 354; introduce art. 191, alin. 3 la art. 21, alin. 5 la art. 35, alin. 2 la art. 40, art. 401 art. 402, art. 531, art. 532, o nouă secțiune cu art. 533 și 534 înaintea secț. I la titlul III cap. III, cap. IV1 cu art. 711 -717 la titlul III, alin. 3 la art. 72, lit. c1) la art. 75 alin. 1, alin. 4 la art. 76, alin. 4 la art. 80, alin. 11 la art. 122, alin. 3 la art. 122, alin. 11 și 12 la art. 126, art. 1411, lit. g) la art. 176 alin. 1, art. 2531, alin. 5 la art. 271, art. 2851; abrogă art. 56, art. 58, art. 81 alin. 3 și 4, art. 861 alin. 3, art. 867 alin. 3, art. 205, art. 206, art. 207 și art. 2361, art. 304, art. 327; înlocuiește, în cuprinsul Codului Penal și a altor acte normative în vigoare, expresia "pedepse complimentare" cu expresia "pedepse complementare"
  L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
- abrogă art. 58 alin. 2
  L. nr.188/2000 privind executorii judecătorești
- introduce alin. (6) la art. 53
  O.U.G. nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
- introduce alin. (4) la art. 70
  O.U.G. nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
- modifică art. 4 alin. (1), art. 6; introduce alin. (2) la art. 5; abrogă art. 8-11
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.902/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
Modificată: D.C.C. nr.62/2007 DECIZIA nr. 62 din 18 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
- suspendă, pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. I pct. 56 (termenul se împlinește la 29 martie 2007, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.62/2007 DECIZIA nr. 62 din 18 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
- art. I pct. 56 referitor la abrogarea art. 205, 206 și 207


Duminică, 21 aprilie 2024, 18:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.