ORDIN nr.1.319 din 30 mai 2006
al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul arhivistic, precum și a modelului de legitimație a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.319 din 30 mai 2006
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Publicare: M.Of. nr. 486/5 iun. 2006
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.414/2006 al ministrului administrației și internelor privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr.1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul arhivistic, precum și a modelului de legitimație a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal
  O. nr.151/2014 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul arhivistic, precum și a modelului de legitimație a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal


Joi, 21 septembrie 2023, 14:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.