ORDONANȚĂ nr.68 din 26 august 1994
privind protejarea patrimoniului cultural national
Fisa actului

Descriptori:

Bunuri
culturale
clasare în Lista monumentelor istorice, criterii
O.G. nr.27/1992
O.G. nr.68/1994
O. nr.2.013/1999   (M.C.P.N.)

Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice (CNMI)
înființare, atribuții
L. nr.41/1995
O.G. nr.68/1994
O. nr.2.032/1999   (M.C.P.N.)

Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor
reorganizare
O.G. nr.68/1994
vezi:  Muzee

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
patrimoniului cultural național
O.G. nr.68/1994

Cultură
bunuri culturale, patrimoniul cultural național, protejare, criterii de clasare, adeverințe de export, activități comerciale
O.G. nr.68/1994
O. nr.1.284/1996   (M.C.P.N.)

bunuri imobile în Lista monumentelor istorice, criterii generale
O.G. nr.27/1992
O.G. nr.68/1994
O. nr.2.013/1999   (M.C.P.N.)

Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, înființare
O.G. nr.68/1994
O. nr.2.032/1999   (M.C.P.N.)

Experți
și specialiști în domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice
O.G. nr.68/1994
O. nr.2.032/1999   (M.C.P.N.)

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
protejarea patrimoniului cultural național
O.G. nr.68/1994

Ministerul Culturii și Cultelor
atribuții în domeniul
protejării patrimoniului cultural național
O.G. nr.68/1994
O. nr.1.284/1996   (M.C.P.N.)

Monumente
bunuri culturale imobile, monument, ansamblu, rezervație, clasare în Listă, capitole, criterii
O.G. nr.27/1992
O.G. nr.68/1994
O. nr.2.013/2000   (M.C.P.N.)

Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, înființare, atribuții
L. nr.41/1995
O.G. nr.68/1994
O. nr.2.032/1999   (M.C.P.N.)

culturale, protejare
O.G. nr.68/1994

protejare, conservare, restaurare, măsuri, atestarea experților și specialiștilor în domeniu
O.G. nr.68/1994
O. nr.2.032/1999   (M.C.P.N.)

Patrimoniu
cultural național
Comisia Națională a Monumentelor Istorice, atribuții
O.G. nr.68/1994

protejare, măsuri
O.G. nr.27/1992
O.G. nr.68/1994
H.G. nr.28/2001
O. nr.589/D/130/1992/1991   (M.L.P.A.T., M.C.P.N.)


Marți, 16 aprilie 2024, 23:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.