ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.34 din 19 aprilie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.337/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 559/2006
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 418/15 mai. 2006
Functie activa:
Abrogă: L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor
- la data de 30 iunie 2006
  O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice
- la data de 30 iunie 2006
totodata, abrogă:
L. nr.212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
- la data de 30 iunie 2006
L. nr.386/2003 pentru modificarea și completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
- la data de 30 iunie 2006
O.U.G. nr.106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
- la data de 30 iunie 2006
L. nr.35/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
- la data de 30 iunie 2006
O.G. nr.75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
- la data de 30 iunie 2006
L. nr.492/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
- la data de 30 iunie 2006
O.U.G. nr.40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
- la data de 30 iunie 2006
L. nr.237/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
- la data de 30 iunie 2006
  H.G. nr.1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achizițiile publice de produse și servicii care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională și a listei aferente acestora
- la data de 30 iunie 2006
totodata, abrogă:
H.G. nr.765/2005 pentru modificarea și completarea art. 16 din Procedurile privind achizițiile publice de produse și servicii care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001
- la data de 30 iunie 2006
  O.G. nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
- la data de 30 iunie 2006
totodata, abrogă:
L. nr.470/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
- la data de 30 iunie 2006
O.U.G. nr.15/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
- la data de 30 iunie 2006
L. nr.293/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
- la data de 30 iunie 2006
  O.G. nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
- la data de 30 iunie 2006
totodata, abrogă:
L. nr.468/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
- la data de 30 iunie 2006
O.G. nr.23/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
- la data de 30 iunie 2006
L. nr.246/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
- la data de 30 iunie 2006
O.G. nr.73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
- la data de 30 iunie 2006
L. nr.535/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
- la data de 30 iunie 2006
H.G. nr.1.567/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
- la data de 30 iunie 2006
  L. nr.528/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
- la data de 30 iunie 2006
  H.G. nr.90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
- la data de 30 iunie 2006
Modifică: O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
- la data de 30 iunie 2006, abrogă art. 5 alin. (6) și (7)
  H.G. nr.273/2003 privind înființarea unor filiale, societăți comerciale pentru reparații și servicii, prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
- la data de 30 iunie 2006, abrogă art. 7
  H.G. nr.1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/ societăților naționale și a societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
- la data de 30 iunie 2006, modifică anexa
  O.U.G. nr.34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
- la data de 30 iunie 2006, abrogă art. 3
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art.1, art.2 alin.(2) lit.f), art.3, art.4 alin.(1) lit.c), art.5 alin.(2), art.6 alin.(1), art.9 lit.c), art.12 lit.b), art.13 lit.a), art.14 alin.(1) lit.c) și alin.(2), art.15 alin.(1), art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1), art.21 alin.(1), art.67, art.68, art.69 lit.a) și c), art.110 partea introductivă și lit.a) a alin.(1), art.119 lit.b) și c), art.151 alin.(1), art.181 lit.a), art.190 alin.(2), art.225 lit.a), art.235 lit.b), art.236, art.237, art.238 alin.(1), art.239, art.252 lit.g), art.255 alin.(1), art.257 alin.(3), art.266 alin.(1) lit.a), art.278 alin.(8), art.279 alin.(1) și (3), art.280 alin.(5), art.283 alin.(2), art.286 alin.(2), art.293 lit.m), art.301 alin.(1), art.303 alin.(1), anexa nr.3A; introduce art.31 la cap.I după titlul secț. a 3-a, alin.(7) la art.49, alin.(4) la art.177, lit.g) la alin.(3) al art.188, alin.(2) la art.215, art.3041; abrogă lit.c) a art.12, lit.a) a art.122, art.288, alin.(3) al art.295
Modificată: L. nr.128/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 258 alin. (1)-(3), art. 292 alin. (2); introduce alin. (5) la art. 257
  O.U.G. nr.94/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 8 lit. e), art. 9 lit. c), art. 10, art. 12 lit. a), art. 14 alin. (1) lit. c), art. 19, art. 27 alin. (5) lit. a), art. 28 alin. (3) lit. a), art. 29 alin. (3) lit. a), art. 46 alin. (1), art. 49 alin. (5) și (7), art. 56 alin. (1) lit. a), art. 79 alin. (1), art. 80, art. 85 alin. (2), art. 88 alin. (1) lit. b) și e), art. 92 alin. (1), art. 93, art. 101 alin. (1), art. 104 alin. (1) lit. b), art. 108 lit. b) și e), art. 110 alin. (1) lit. a), art. 116 alin. (2), art. 119 lit. b), art. 122 lit. c), f) și lit. i) a treia liniuță, art. 124, art. 125 alin. (2) lit. a), art. 129, art. 148, art. 158 alin. (2), art. 165 alin. (2), art. 172 alin. (1), art. 199 alin. (3), art. 205, art. 206 alin. (3), art. 207 alin. (2) lit. b) și c), art. 209 alin. (1) lit. b) și c), art. 212, art. 213 alin. (1), art. 228 alin. (2) lit. c), art. 241, art. 245, art. 246 alin. (2) și alin. (3) lit. c) teza a doua, art. 252 lit. a), c) și f), art. 256, art. 257 alin. (2), art. 258 alin. (1)-(3), art. 262 alin. (1) și (2), art. 263, art. 266 alin. (1), art. 270 alin. (1) lit. d), art. 271 alin. (2) și (3), art. 272 alin. (2) și (3), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)-(3), art. 276, art. 277 alin. (3) și (4), art. 278 alin. (4), art. 279 alin. (3), art. 281 alin. (1), art. 283 alin. (1), art. 284 alin. (1), art. 285 alin. (2), art. 291, art. 292 alin. (2), art. 293 lit. e) și m), art. 294, art. 295 alin. (4), art. 3041; introduce lit. u1) la art. 3, lit. c1) la art. 9, lit. b1) la art. 125 alin. (2), lit. c1) la art. 181, alin. (11) la art. 204, lit. d) la art. 207 alin. (2), alin. (4) și (5) la art. 246, alin. (3) la art. 250, art. 2561, alin. (21) la art. 262, alin. (5) la art. 271, alin. (4) și (5) la art. 272, alin. (31) și (32) la art. 275, alin. (5) la art. 277, alin. (4) la art. 279, lit. j1) la art. 293, lit. n)-v) la art. 293, art. 2961, alin. (4) la art. 299; abrogă art. 257 alin. (5), secțiunea a 7-a din cap. IX cu art. 282, art. 287 alin. (4)
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.569/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogat)
- art. 281 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 9 lit. c) și c1), art. 10, art. 46 alin. (1), art. 55 alin. (2) lit. b), art. 57 alin. (2) lit. b), art. 80, art. 93, art. 122 partea introductivă și a treia liniuță de la lit. i), art. 204 alin. (11), art. 213 alin. (2) partea introductivă, art. 252 lit. j) partea introductivă, art. 263 alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 271, art. 272 alin. (4), art. 274, art. 276, art. 277 alin. (1) și (2), art. 278 alin. (3) și (4), art. 279 alin. (3), art. 281 alin. (1), art. 2961 alin. (1) lit. b); introduce alin. (21) și (22) la art. 49, art. 2101, alin. (2) la art. 241, lit. c1) și lit. c2) la art. 270 alin. (1), art. 2761, alin. (5) la art. 279; abrogă art. 272 alin. (5)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 266 alin. (1); introduce alin. (11)-(14) la art. 256
  O.U.G. nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 8 lit. b) partea introductivă, art. 19, art. 40, art. 58 alin. (1), art. 76 alin. (1), art. 84, art. 85 alin. (4), art. 86 alin. (2) lit. b), art. 89 alin. (6), art. 90 alin. (1), art. 99, art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (2) lit. b), art. 114, art. 116 alin. (4), art. 117 alin. (2) lit. b), art. 121 alin. (2), art. 124, art. 178 alin. (1), art. 179, art. 186 alin. (2), art. 200, art. 205, art. 206 alin. (1), art. 207 alin. (2) lit. d), art. 209 alin. (1) lit. a), art. 210, art. 2101, art. 255, art. 256 alin. (1) și (11), art. 2561, art. 257 alin. (1), art. 261 alin. (2), art. 262 alin. (3), art. 263 alin. (2)-(6), art. 270 alin. (1) lit. d), art. 271 alin. (1) și (4), art. 274 alin. (1), denumirea secțiunii a 5-a, art. 277, art. 278 alin. (4), art. 279 alin. (5), art. 281 alin. (1) și (3), art. 283, art. 285 alin. (1)-(3), art. 286, art. 287, art. 291, art. 2961; introduce art. 121, lit. d) la art. 14 alin. (1), alin. (11) la art. 206, art. 2562, art. 2871-28718, alin. (11) la art. 300; abrogă art. 90 alin. (4), art. 121 alin. (3) și (4), art. 270 alin. (1) lit. c1) și c2), art. 272, art. 274 alin. (3), art. 2761, art. 280 alin. (5), art. 284
dispune republicarea
  O.U.G. nr.72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 16 alin. (1), art. 77 alin. (2), art. 80, art. 92 alin. (1), art. 115 alin. (2), art. 122 lit. e) ultima teză, art. 182 alin. (2), art. 188 alin. (2) lit h), art. 188 alin. (3) lit. g), art. 190 alin. (2), art. 205, art. 213 alin. (1) lit. o), art. 223 alin. (2), art. 227 alin. (1), art. 255 alin. (2) partea introductivă și lit. a), art. 256, art. 2561, art. 2562 alin. (1), art. 263 alin. (2), (3) și (5), art. 277 alin. (3), art. 285 alin. (3), art. 286, art. 2878 alin. (2), art. 28710, art. 28711, art. 28712 alin. (1), art. 28713, art. 28714, art. 28717, art. 293 lit. j), art. 295 alin. (2), art. 2961 lit. a); introduce art. 1191, art. 1192, alin. (11) la art. 209, alin. (11) - (13) la art. 255, alin. (4) la art. 255
dispune republicarea
  O.U.G. nr.76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 3 lit. a), art. 3 lit. p), art. 3 lit. z), art. 9 lit. c) și c1), art. 16 alin. (1), art. 46 alin. (1) și (2), art. 47 alin. (1), art. 49, art. 51 alin. (1), art. 53 alin. (1) lit. a), art. 55, art. 57, titlul secțiunii a 6-a din cap. II, art. 58 alin. (1), art. 58 alin. (2), art. 79 alin. (1), art. 88, art. 122 lit. c) și i), art. 123, art. 124, art. 161 alin. (1) lit. a), art. 167 alin. (2), art. 181 lit. a), art. 181 lit. e), art. 188 alin. (3) lit. a), art. 200 alin. (2) și (3), art. 205 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), art. 213 alin. (1) lit. n), art. 223, art. 227 alin. (1), art. 253, art. 255 alin. (11), art. 260 alin. (1), art. 263 alin. (2), art. 263 alin. (5), art. 266 alin. (1), art. 271 alin. (4), art. 276 alin. (1), art. 278 alin. (2), (3) și (4), art. 285 alin. (3), art. 286 alin. (1), art. 2878, art. 28710 alin. (1) lit. b), art. 28711, art. 28712 alin. (2) lit. b) și c), art. 28716 alin. (1) și (2), art. 28717 alin. (2), art. 291, art. 293 lit. c), g), k), m), t) și v), art. 294 alin. (1), (2) și (3), art. 2961, art. 300 alin. (1), art. 302, anexa nr. 2; introduce lit. e1) la art. 3, lit. v1) la art. 3, art. 431, lit. d) la art. 69, art. 691, art. 841, lit. g) la art. 125 alin. (2), art. 1481, alin. (11) la art. 202, lit. e) la art. 209 alin. (1), art. 2181, alin. (5) la art. 255, art. 2563, alin. (41) la art. 258, alin. (5) la art. 262, alin. (7) la art. 263, alin. (4) la art. 274, art. 2741, alin. (9) la art. 278, art. 2781, alin. (11) la art. 283, alin. (4) la art. 283, art. 2831, art. 2851, alin. (11) la art. 286, lit. m1) la art. 293, alin. (6) la art. 294; abrogă art. 181 lit. b), art. 215 alin. (2), art. 256 alin. (2), secțiunea a 5-a cu art.277
dispune republicarea
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. 262 alin. (2)
  L. nr.279/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 8 lit. c), art. 14 alin. (1) lit. a), art. 19, art. 20, art. 33 alin. (2) lit. b), art. 40 alin. (2), art. 431 alin. (2) partea introductivă, art. 49 alin. (2) lit. a) și b), art. 691, art. 122 lit. i) și j), art. 124 partea introductivă, art. 178 alin. (1), art. 179, art. 186 alin. (2), art. 190 alin. (2), art. 199 alin. (1) și (3), art. 204 alin. (2), art. 209, art. 213 alin. (1) lit. o), art. 222 alin. (5), art. 252 lit. k), art. 254, art. 266 alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 276 alin. (1), art. 278 alin. (2), art. 2781 alin. (1) partea introductivă, art. 2871, art. 293 lit. a), e), j1) și l), art. 294 alin. (1) și (2), art. 295 alin. (2), art. 2961 alin. (1) lit. b); introduce lit. s1) la art. 3, art. 81, art. 331, lit. c) la art. 46 alin. (1), alin. (4) și (5) la art. 199, art. 2041, lit. e1) și w) la art. 293, lit. g) și h) la art. 2961 alin. (1), alin. (4) la art. 2961; abrogă art. 127 alin. (3), art. 2874
  O.U.G. nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
- abrogă art. 11 la 1 oct. 2012
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 283 alin. (3), art. 285 alin. (5), art. 286 alin. (2), art. 28716, art. 2961 partea introductivă a alin. (1) și alin. (2) și (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 1, art. 2 alin. (2) lit. f), art. 3 lit. f), art. 9 lit. c) și c1), art. 13 lit. d), art. 20, art. 33 alin. (2), art. 331, art. 431 alin. (2) lit. a), art. 51 alin. (1) lit. c), art. 55 alin. (2), art. 57 alin. (2), art. 58 alin. (1), art. 72, art. 79 alin. (2), art. 80, art. 92 alin. (2), art. 1192 alin. (2), art. 124, art. 150 lit. d), art. 158 alin. (2), art. 163, art. 170, art. 179 alin. (4), art. 200 alin. (1) și (2), art. 202 alin. (11), art. 209 alin. (4) lit. a), art. 215 alin. (1), art. 223 alin. (2), art. 227 alin. (1), art. 257 alin. (4), art. 263 alin. (7), art. 273 alin. (1), art. 275 alin. (6), art. 276 alin. (1), art. 278 alin. (4), art. 2781, art. 279 alin. (3) și (4), art. 280 alin. (2), art. 281 alin. (1) și (3), art. 286 alin. (1), art. 28712 alin. (2), art. 28716 alin. (1), art. 293 lit. k), art. 293 lit. m), art. 294, art. 2961 alin. (1) partea introductivă, art. 2961 alin. (1) lit. g), alin. (2) și (3) la art. 2961; introduce lit. k1) la art. 3, lit. s2) la art. 3, lit. b1) la art. 8, art. 191, alin. (7) la art. 28, alin. (21) la art. 29, alin. (3) și (4) la art. 33, lit. c) la art. 49 alin. (2), art. 501, art. 692, alin. (3) la art. 79, alin. (5) la art. 85, alin. (3) la art. 92, alin. (4) la art. 101, alin. (5) la art. 116, alin. (3) la art. 1192, alin. (5) la art. 179, alin. (4) la art. 200, alin. (11) la art. 205, lit. c) și d) la art. 209 alin. (4), lit. c1) la art. 213 alin. (1), alin. (3) la art. 213, alin. (11) la art. 2562, lit. c1) la art. 264 alin. (3), alin. (6) la art. 279, alin. (6) la art. 285, lit. d) la art. 28710 alin. (1), lit. l1) la art. 293, alin. (5) și (6) la art. 295, lit. i) la art. 2961; abrogă art. 280 alin. (4), art. 28716 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.9/2013 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
  O.U.G. nr.31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 8 lit. b1)
  O.U.G. nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 293 partea introductivă, art. 294 alin. (2); introduce art. 801, art. 861, art. 931, art. 1021, art. 1061, art. 1091, art. 1171, art. 1211, lit. i1) la art. 293, art. 2941
  L. nr.193/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- aprobă O.U.G. nr. 77/2012 și modifică art. 19, art. 79 alin. (3) lit. b), art. 150 lit. d), art. 186 alin. (2), art. 190 alin. (2), art. 202 alin. (11), art. 203 alin. (1), art. 294 alin. (2) și (3); elimină de la modificare art. 2961 partea introductivă, art. 2961 alin. (1) lit. g), art. 2961 alin. (2) și (3); introduce art. 161, art. 1931, art. 1961, art. 2881, alin. (31) și (32) la art. 294, alin. (8) - (10) la art. 294; abrogă art. 8 lit. b1), art. 15 alin. (11), art. 2961 alin. (1) lit. g), lit. i), art. 2961
  O.U.G. nr.51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- modifică art. 270 alin. (2), art. 274 alin. (1) și (4), art. 278 alin. (1), art. 294 alin. (9); introduce lit. d1) la art. 270 alin. (1), art. 2711, art. 2722, alin. (5) la art. 274; abrogă art.161, art. 2781
  D.C.C. nr.5/2015 DECIZIA nr. 5 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- suspendă pentru 45 zile dispozițiile art. 2712 alin. (1) și (2)(termenul se împlinește la 2 iunie 2015) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.5/2015 DECIZIA nr. 5 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 2712 alin. (1) și (2)
Modificată: D.C.C. nr.750/2015 DECIZIA nr. 750 din 4 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 2711 alin. (5) (termenul se împlinește la 25 februarie 2016) după care operează art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.750/2015 DECIZIA nr. 750 din 4 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 2711 alin. (5)
Modificată: L. nr.20/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- modifică art. 21 alin. (1), art. 293 lit. a) și art. 294 alin. (31)
Abrogată: L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
Modificată: L. nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
- abrogă cap. VIII


Duminică, 25 februarie 2024, 05:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.