LEGE nr.96 din 21 aprilie 2006
privind Statutul deputaților și al senatorilor
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.96 din 21 aprilie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 252/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 380/3 mai. 2006 text
Rectificare: M.Of. nr. 418/15 mai. 2006 text
Republicare: M.Of. nr. 763/12 noi. 2008
  M.Of. nr. 459/25 iul. 2013
  M.Of. nr. 353/22 mai. 2015
  M.Of. nr. 49/22 ian. 2016
Functie activa:
Modifică: L. nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
- abrogă art. 1 alin. (1) și (2), art. 16-18, art. 21 alin. (31 )-(8), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25-28, art. 37 alin. (1) și (3)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
- modifică în mod corespunzător art. 61 alin. (3)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- abrogă art. 82 alin. (2)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.430/2006 pentru promulgarea Legii privind Statutul deputaților și al senatorilor
Rectificare: M.Of. nr. 418/15 mai. 2006 text
Modificată: L. nr.501/2006 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- introduce alin.(11) la art.43, art. 601- 605
  L. nr.385/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- modifică art. 49 alin. (4); introduce alin. (11) la art. 49
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 763/12 noi. 2008
Modificată: L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- se reduce cu 25% suma forfetară prevăzută la art. 38 alin. (1)
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 49-51
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. 41 alin. (6)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 26
dispune republicarea
  L. nr.219/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- modifică art. 3 alin. (5), art. 4, art. 7, art. 9, art. 13, titlul cap.IV, art. 14, art. 15, art. 18, titlul art. 21, art. 29 alin. (2) lit. b) și d), art. 30 alin. (2) și (3), art. 32, art. 33, art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (1) și (3), art. 38 alin. (5) și (6), art. 38 alin. (7), art. 39, art. 40 alin. (1), (2) și partea introductivă a alin. (3), art. 40 alin. (4), titlul cap. IX, art. 41 alin. (3), art. 42 alin. (2), art. 43 alin. (1) și (2), art. 44, art. 48, art. 53 alin. (1) lit. a) și e), art. 54 alin. (3), art. 54 alin. (4), art. 60 alin. (1); introduce art. 81, art. 181, art. 191, alin. (21) la art. 23, alin. (11) și (12) la art. 29, alin. (2) - (4) la art. 34, cap. VII1 cu art. 361, alin. (31), alin. (41) și (42) la art. 38, alin. (61) - (63) la art. 38, art. 381, alin. (41) la art. 41, lit. e) la art. 52, alin. (31) la art. 54; abrogă art. 16, art. 17, art. 19, art. 23 alin. (3) - (5), art. 25, art. 30 alin. (1), art. 38 alin. (8), art. 40 alin. (3) lit. c), art. 42 alin. (3), art. 45, titlul cap. X, art. 53 alin. (1) lit. f), art. 53 alin. (2), art. 57, art. 61-65
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 23 alin. (1)
Republicare: M.Of. nr. 459/25 iul. 2013
Modificată: L. nr.321/2013 pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- modifică art. 45 alin. (7)
  L. nr.90/2015 pentru modificarea art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- modifică art. 24 alin. (4)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 353/22 mai. 2015
Modificată: L. nr.356/2015 pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- modifică art. 45 alin. (3); abrogă art. 45 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- introduce cap. X1 cu art. 481 și art. 482
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 49/22 ian. 2016
Modificată: L. nr.30/2017 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- introduce alin. (121) la art.38
  L. nr.195/2017 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- introduce alin. (3) - (6) la art. 9
  O.U.G. nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
- modifică art. 49 alin.(6)
  L. nr.203/2017 pentru modificarea art. 38, 41 și 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- modifică art. 38 alin. (9) și (12), art. 41 alin. (2) și art. 49 alin. (3), (6) și (8)
dispune republicarea
  L. nr.33/2018 pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- modifică art. 41 alin.(1), art. 41 alin. (3) partea introductivă
  L. nr.7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor
- abroga art. 49 si art. 50
dispune republicarea
  D.C.C. nr.261/2022 DECIZIA nr. 261 din 5 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor
- admite excepție de neconstitutionalitate a Legii nr. 7/2021
  L. nr.192/2023 pentru abrogarea capitolului XI din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor
- abrogă Capitolul XI „Indemnizatia pentru limită de vârstă”, cu art. 49 si 50
dispune republicarea
  D.C.C. nr.678/2023 DECIZIA nr. 678 din 28 noiembrie 2023 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 192/2023 pentru abrogarea capitolului XI din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozitiile art. I si II din L. nr. 192/2023(termenul se împlineste în data de 25 ianuarie 2024), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.678/2023 DECIZIA nr. 678 din 28 noiembrie 2023 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 192/2023 pentru abrogarea capitolului XI din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor
- Admite excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art. I din Legea nr. 192/2023 pentru abrogarea capitolului XI din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor sunt constituționale în măsura în care nu se aplică deputaților/senatorilor care au exercitat cel puțin un mandat parlamentar complet anterior intrării sale în vigoare.

- Admite excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art. II din Legea nr. 192/2023 pentru abrogarea capitolului XI din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor sunt neconstituționale.


Duminică, 26 mai 2024, 15:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.