LEGE nr.85 din 5 aprilie 2006
privind procedura insolvenței
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.85 din 5 aprilie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 23/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 359/21 apr. 2006
Functie activa:
Abrogă: L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
- la 20 iulie 2006
totodata, abrogă:
O.G. nr.38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
- la 20 iulie 2006
L. nr.82/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
- la 20 iulie 2006
L. nr.249/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
- la 20 iulie 2006
Modifică: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- abrogă art. 282
  L. nr.149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
- înlocuiește sintagma "Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară și faliment" cu sintagma "Buletinul procedurilor de insolvență", din art. II
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.380/2006 pentru promulgarea Legii privind procedura insolvenței
Modificată: O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
- abrogă art.19 alin.(6) și (7)
Vezi si: D.C.C. nr.1.137/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ale art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului și ale art. II pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic ”Sidex” - S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
art. 7
Modificată: O.U.G. nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- modifică art. 4 alin. (7), art. 8 alin. (3), art. 10, art. 11 alin. (1) lit. c) și d), art. 14 alin. (4) și (5), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (6), art. 19 alin. (3) și (4), art. 116 alin. (3) și (4), art. 117, art. 131, art. 138 alin. (1) partea dispozitivă, art. 149; introduce lit. c) la art. 4 alin. (6), alin. (31) la art. 7, alin. (8) la art. 14, alin. (21) la art. 19, alin. (11) la art. 21, alin. (11) și (12) la art. 122; abrogă art. 64 alin. (2), art. 155
dispune republicarea
  O.G. nr.1/2010 privind modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de insolvență
- modifică termenul prevăzut la art. 1541
  L. nr.25/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (abrogata succesiv prin L. nr.85/2014, O.U.G. nr.91/2013)
- modifică art. 45 alin. (3), titlul cap. V; introduce alin. (21) la art. 45, art. 1481
dispune republicarea
  L. nr.169/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (abrogata succesiv prin L. nr.85/2014, O.U.G. nr.91/2013)
- modifică art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 6, 12, 25 și 26, art. 4 alin. (4) și (6) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (31), art. 8 alin. (2) și (3), art. 11 alin. (1) lit. d), art. 16 alin. (4), art. 20 alin. (1) lit. a) și b), art. 21 alin. (3) și (4), art. 25 lit. a), art. 27 alin. (5), art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (3), art. 35, art. 36, art. 41 alin. (2), art. 53, art. 54 alin. (1) și (3), art. 59 alin. (1), art. 62 alin. (1) lit. b)-d), art. 64 alin. (5), art. 73 alin. (2), art. 77 alin. (2), art. 81 alin. (1), art. 95 alin. (3) și (6) lit. E, art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (5), art. 101 alin. (1) partea introductivă și lit. D, art. 107 alin. (2) lit. e), art. 116 alin. (2), art. 121 alin. (1) pct. 2, art. 123 pct. 3, art. 138 alin. (3), art. 139, art. 140; introduce alin. (11) și (3) la art. 6, alin. (3) la art. 12, alin. (11) și (12) la art. 27, alin. (3) la art. 77, alin. (11) la art. 80, alin. (11) la art. 96, alin. (21) la art. 99, lit. E la art. 101 alin. (1), alin. (5) la art. 101, pct. 11 la art. 121 alin. (1), alin. (11) la art. 138, alin. (5) și (6) la art. 138; abrogă art. 4 alin. (5), art. 4 alin. (6) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 74 alin. (3), art. 98 alin. (2) și (3), art. 99 alin. (1), art. 1541
dispune republicarea
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 6 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (1) și (2), art. 138 alin. (6)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 11 alin. (1) lit. g), art. 28 alin. (1) lit. k), art. 94 alin. (4), titlul cap. V; abrogă art. 143-148
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 11 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 11; abrogă art. 234 alin. (3) și (4), art. 276-278
Abrogată: O.U.G. nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- la 25 octombrie 2013
Repusă în vigoare: D.C.C. nr.447/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr. 91/2013 (termenul se împlinește la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție))
Abrogată: L. nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Vezi si: D.C.C. nr.64/2015 DECIZIA nr. 64 din 24 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 86 alin. (6) teza întâi
  D.C.C. nr.308/2016 DECIZIA nr. 308 din 12 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- soluția legislativă prevăzută la art. 21 alin. (3), care stabilește că termenul de 3 zile pentru înregistrarea contestației curge de la data depunerii raportului prevăzut la alin. (1)
Referită de: Decizie nr.12/2019 DECIZIA nr. 12 din 8 aprilie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
  Decizie nr.50/2023 DECIZIA nr. 50 din 18 septembrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- dispozitiile art. 138 alin. (1) si art. 139, raportate la prevederile art. 220 alin. (10) si art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare


Miercuri, 17 aprilie 2024, 02:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.