ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.27 din 29 martie 2006
privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.27 din 29 martie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.45/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 520/2006
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 07.04.2006
Publicare: M.Of. nr. 314/7 apr. 2006
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților
totodata, abrogă:
L. nr.347/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
- majorează valoarea de referință sectorială prev. în anexele nr. 2, 4, 5 și 6
  L. nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal (abrogata prin L. nr.330/2009)
- abrogă prevederile referitoare la salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale magistraților asistenți
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
- abrogă dispozițiile privind salarizarea președintelui, vicepreședintelui, președinților de secții și judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție
  O.U.G. nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
- abrogă art. 24 alin. (1), (3)-(5), (7) și (8)
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
- abrogă art. 56
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
- abrogă art. 24 alin. (1), (3)-(5), (7) și (8)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.45/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- modifică art. 5, art. 9, art. 11, art. 13 alin. (3), art. 16 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 26, art. 28, art. 39, anexa; introduce art. 41, alin. (2) la art. 14, alin. (2) la art. 15, art. 241, alin. (21) la art. 27, art. 301; abrogă art. 13 alin. (2) și art. 35
Modificată: O.U.G. nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică art.10 alin.(5) și (8), art.11 alin.(2)
Vezi si: D.C.C. nr.1.059/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 10 alin. (5)
Modificată: O.G. nr.13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008 (abrogata prin L. nr.330/2009)
- se majorează valoarea de referință sectorială
  L. nr.97/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2007 și modifică art. 11 alin. (2), art. 23 alin. (2); introduce art. 311
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 19 și art. 20 și la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța de urgență cu excepția art. 10 alin. (8), art. 11alin. (4), art. 12- 14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22-29, art. 30-31, art. 311 alin. (2), art. 32-34, art. 37-41
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. 241
Referită de: Decizie nr.24/2018 DECIZIA nr. 24 din 26 noiembrie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 26 alin. (4)
  Decizie nr.3/2022 DECIZIA nr. 3 din 7 februarie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 13 alin. (1) lit. a)
Modificată: L. nr.303/2022 privind statutul judecătorilor si procurorilor
- abrogă art. 27 alin. (21) la data de 16 decembrie 2022


Luni, 20 mai 2024, 08:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.