ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.19 din 22 februarie 2006
privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.19 din 22 februarie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.274/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 402/2006
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 10.03.2006
Publicare: M.Of. nr. 220/10 mar. 2006
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.107/1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistica a plajei litoralului Marii Negre
  H.G. nr.1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare și a posturilor de prim ajutor pe plaje și în ștranduri
  O. nr.455/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea și controlul activităților de turism în zona costieră
Modifică: O.G. nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
- abrogă art. 33 alin.(3)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.274/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
- modifică art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 5 lit. a), art. 8 alin. (1) partea introductivă și alin. (2) lit. a), anexa; introduce art. 91
Modificată: O.U.G. nr.43/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
- modifică art. 2, art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1) lit. b) și c), art. 5 lit. a), b) și i), art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. o); abrogă anexa; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "operatori de plajă" cu sintagma "utilizatori de plajă"
  L. nr.63/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 43/2009 și modifică art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 5 lit. b), art. 8 alin. (1) partea introductivă și alin. (2) lit. a); introduce lit. p) la art. 8 alin. (1)
  O.U.G. nr.35/2010 pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
- modifică art. 2 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 2
  L. nr.186/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2010 și modifică art. 2 alin. (11)
  O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 4 alin. (2)
  O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (2); introduce alin. (21) la art. 4
  L. nr.64/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 58/2014 și modifică art. 4 alin. (21)
  L. nr.56/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă
- modifică art. 7 si art. 8 alin. (2); introduce art. 71 si art. 72 si alin. (11) si (12) la art. 8; abrogă art. 8 alin. (1) lit. m)
dispune republicarea


Sâmbătă, 20 iulie 2024, 13:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.