HOTĂRÂRE nr.1.872 din 22 decembrie 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.872 din 22 decembrie 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 109/6 feb. 2006
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.897/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.574/2008 pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajări de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, și a Listei amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajări de îmbunătățiri funciare din administrarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, cărora li se retrage recunoașterea de utilitate publică, precum și pentru modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005
- modifică anexa
  H.G. nr.716/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005
- modifică anexa, anexele nr. 1 și 2; în cuprinsul anexei, sintagma „Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”;
  H.G. nr.174/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare
- modifică anexa
  H.G. nr.1.251/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005
- modifică si completează anexa
  H.G. nr.1.075/2022 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005
- modifică si completează anexa
  H.G. nr.78/2024 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005
- modifică art. 81 alin. (5)


Marți, 25 iunie 2024, 16:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.