ORDIN nr.37 din 16 ianuarie 2006
al ministrului sănătății privind tarifele pentru prestațiile efectuate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și de institutele de sănătate publica

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.37 din 16 ianuarie 2006
Emitent: Ministerul Sănătății
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 54/20 ian. 2006
Temei legal:
  O.G. nr.22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii (abrogata prin L. nr.95/2006)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.761/2003 al ministrului sănătății privind tarifele pentru prestațiile efectuate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și de institutele de sănătate publică
totodata, abrogă:
O. nr.1.213/2003 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 761/2003 privind tarifele pentru prestațiile efectuate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și de institutele de sănătate publică
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.683/2009 al ministrului sănătății privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 364/2002 pentru aprobarea tarifelor percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară privind proiectele de amplasare, construcție, amenajare și de reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, precum și pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman, precum și a unor prevederi referitoare la autorizarea și avizarea sanitară
Abrogat: O. nr.208/2012 al ministrului sănătății privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică


Marți, 23 aprilie 2024, 19:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.