HOTĂRÂRE nr.865 din 28 iulie 2005
privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.865 din 28 iulie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 727/10 aug. 2005
Temei legal:
  L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
art. 71
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.849/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Piscicole
totodata, abrogă:
H.G. nr.291/2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Piscicole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 849/2002
  H.G. nr.2.156/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură
Modifică: H.G. nr.155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
- modifică anexele nr. 2 și 5
Trimitere la: L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.307/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (abrogat prin H.G. nr.1.194/2008)
- modifică art. 1 alin. (2), art.2, art.3 alin. (1), art.8; introduce lit. v) la art. 9 alin. (1) pct.A, art.91; abrogă art.9 alin. (1) pct. A lit. c), ș), t) și ț), art. 16, anexa nr. 4; înlocuiește anexele nr. 1 și 5
Abrogat: H.G. nr.1.194/2008 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură


Duminică, 21 iulie 2024, 13:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.