ORDONANȚĂ nr.39 din 14 iulie 2005
privind cinematografia
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.39 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.328/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 518/2005
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii
Publicare: M.Of. nr. 704/4 aug. 2005 text
Temei legal:
  L. nr.209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art. 1 pct. VII.3
Functie activa:
Abrogă: L. nr.630/2002 LEGEA cinematografiei
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
Modificată: O.U.G. nr.97/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- modifică art.10 alin.(4), art.13 alin.(1) lit.g), art.27 alin.(1), art.28 alin.(1); abrogă art.27 alin.(2), (3) și (6), art.67 alin.(3)
dispune republicarea
  D.C.C. nr.227/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 65 alin. (1) în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 nu este statul român(termenul se împlinește la 11 iun. 2007, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție) M. Of. nr. 704/4 aug. 2005
Vezi si: D.C.C. nr.227/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
art. 65 alin. (1)
Modificată: L. nr.145/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 97/2006 și modifică art. 10, art. 13 alin. (1) lit. g), art. 16 alin. (3), art. 27, art. 28 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 78;
  L. nr.174/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- modifică art.65 alin.(1) și anexa nr.1
dispune republicarea
  O.U.G. nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- modifică art. 37 alin. (3), art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 50 alin. (1) și (2); introduce alin. (3) și (4) la art. 66
dispune republicarea
  L. nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 7/2008 și modifică art. 3 lit. i), art. 13, art. 14, art. 16 alin. (2) și (5), art. 28 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 39 alin. (4), art. 43 alin. (1), art. 50 alin. (1) și (2); introduce art. 772; abrogă art. 65 alin. (1), art. 66 alin. (3) și (4), art. 67
  O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- abrogă art. 13 alin. (1) lit. f)
  L. nr.110/2016 pentru completarea art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- introduce lit. e1) la alin. (1) al art. 13
  O.U.G. nr.91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei
- modifică art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9, art. 13, art. 15 alin. (1) și (3), art. 16, cap. V titlul secțiunilor 1 și 2, art. 19-22, art. 24-32, art. 34, art. 35, art. 37, art. 39-43, art. 47-54, art. 57, art. 58, art. 60, art. 63 alin. (1) lit. b), art. 63 alin. (2), art. 77 și art. 791; introduce art. 411, art. 431, art. 681 și art. 751; abrogă art. 23, art. 36, art. 38, art. 44, art. 45, art. 46, art. 55, art. 56 și art. 62
dispune republicarea
  O.U.G. nr.67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- modifică art. 35 alin. (2) partea introductivă , art. 37 alin. (3), art. 39 alin. (4) lit. a) și art. 55 alin. (3) și (4); introduce lit. d) la art. 35 alin. (2), alin. (3) la art. 35 și lit. c1) la art. 43 alin.(1)
  L. nr.15/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 67/2017 și modifică art. 68 lit. e); introduce alin. (3) art. 60; elimină de la modificare art. 55 alin. (3) și (4)
  O.U.G. nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 40 alin. (1) și alin. (5) și art. 50 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 40
  L. nr.86/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 40 alin. (1) si (5) si art. 50 alin. (1); abrogă art. 40 alin. (11) (abrogă art. 17 din O.U.G. nr. 76/2018)
  O.G. nr.8/2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- modifică art. 13 alin. (4) lit. f), art. 58 alin. (1) lit. a), anexa nr. 1
  L. nr.50/2020 pentru modificarea art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- modifică art. 13 alin. (1) lit. e1)
dispune republicarea
  L. nr.190/2022 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune
- modifică art. 13 alin. (1) lit. h), art. 14, art. 17 alin. (1); introduce lit. h1) la art. 13 alin. (1), alin. (11) si (12) la art. 13, art. 141, alin. (21) si (22) la art. 16, mentiunea privind transpunerea normelor europene, după art. 80
  L. nr.101/2023 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia si pentru reglementarea unor măsuri privind sălile si grădinile de spectacol cinematografic
- modifică art. 51 alin. (3); abrogă anexa nr. 1


Luni, 22 aprilie 2024, 06:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.