LEGE nr.248 din 20 iulie 2005
privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.248 din 20 iulie 2005
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 576/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 682/29 iul. 2005 text
Rectificare: M.Of. nr. 316/7 apr. 2006
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania
- la data de 1 ianuarie 2006
totodata, abrogă:
L. nr.216/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
- la data de 1 ianuarie 2006
O.U.G. nr.86/2001 pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
- la data de 1 ianuarie 2006
L. nr.737/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
- la data de 1 ianuarie 2006
O.U.G. nr.119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
- la data de 1 ianuarie 2006
L. nr.29/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
- la data de 1 ianuarie 2006
O.G. nr.29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
- la data de 1 ianuarie 2006
L. nr.225/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
- la data de 1 ianuarie 2006
  H.G. nr.460/2001 privind punerea în circulație a noilor tipuri de pașapoarte românești
- la data aderarii la Uniunea Europena
totodata, abrogă:
H.G. nr.617/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulație a noilor tipuri de pașapoarte românești
- la data aderarii la Uniunea Europena
  O.U.G. nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
- la data aderarii la Uniunea Europena
totodata, abrogă:
L. nr.177/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
- la data aderarii la Uniunea Europena
L. nr.580/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
- la data aderarii la Uniunea Europena
O.G. nr.43/2005 pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state și a art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
- la data aderarii la Uniunea Europena
Trimitere la: L. nr.216/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (abrogata prin L. nr.248/2005)
  O.G. nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
  L. nr.52/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.646/2005 pentru promulgarea Legii privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Modificată: O.G. nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

dispune republicarea
  L. nr.50/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.G. 28/2005 și modifică art. 47 alin. (1)
Rectificare: M.Of. nr. 316/7 apr. 2006
Modificată: O.U.G. nr.96/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- modifică art. 28 alin.(5), art. 30 alin.(1), art. 43, art. 46 lit. n); introduce art. 61
  O.U.G. nr.126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- modifică art.39 alin. (1) și (2), art. 42 alin. (1)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- modifică art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1) lit. c), p) și r), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) și (3), art. 13, titlul secțiunii a 4-a a cap. II, art. 15, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21 alin. (1), art. 231 alin. (1), art. 24, art. 25, art. 27, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (3) și (4), art. 34, art. 36 alin. (1), art. 39 alin. (3), art. 46 lit. e), g), j), k) și m), art. 47 alin. (1); introduce secțiunea 11 la cap. II, după art. 61, alin. (3) la art. 10, art. 171, art. 172, alin. (2) la art. 22, lit. e1) și k1)-k3) la art. 46; abrogă art. 8 alin. (1) lit. q), art. 16 la data de 1 iul. 2009, art. 19, art. 39 alin. (8)
dispune republicarea
  L. nr.206/2010 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- modifică art. 39 alin. (3), art. 42 alin. (1); abrogă art. 38 lit. a), art. 39 alin. (1), art. 42 alin. (2)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 31 alin. (2) lit. b) și e), art. 40 lit. c), art. 51; abrogă art. 50
dispune republicarea
  O.U.G. nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
- modifică art. 61
  L. nr.175/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- modifică art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4) lit. a), art. 10 alin. (3), art. 13 alin. (3), cap. II titlul secțiunii a 4-a, art. 15, art. 17, art. 171 alin. (1) lit. a), art. 171 alin. (4), art. 18 alin. (2) lit. a) și b), art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), art. 30 alin. (1) lit. c) și d), art. 30 alin. (4) partea introductivă, art. 34 alin. (1) partea introductivă, art. 34 alin. (2) - (4) și (6), art. 37, art. 41 alin. (1), art. 43, art. 46 lit. f); introduce alin. (41) - (43) la art. 171, alin. (3) la art. 26, alin. (31) la art. 27; abrogă art. 6 alin. (3), art. 52, art. 55;
dispune republicarea
  O.U.G. nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 171 alin. (4); introduce art. 151
  L. nr.169/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- modifică art. 8 alin. (1) lit. j), art. 8 alin. (1) lit. v), art. 11 alin. (3), art. 14 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. a) - d), art. 30 alin. (4) și (6), art. 30 alin. (7), art. 32 alin. (1) lit. c), f) și g); introduce lit. t1) la art. 8 alin. (1), lit. c1) și c2) la art. 12, lit. d1) la art. 12, alin. (61) la art. 30; abrogă art. 32 alin. (1) lit. d), art. 46 lit. l), art. 47 alin. (1) lit. d)
  L. nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 171 alin. (5)
  L. nr.17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- modifică art. 8 alin. (1) lit.m)
  L. nr.133/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- modifică art. 9 alin. (1), art. 13, art. 15 alin. (6), art. 151, art. 17 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), art. 171, art. 172 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 23, art. 40 lit. a), art. 41 alin. (2) și art. 46 lit. e); introduce alin. (31) la art. 15, alin. (11) la art. 17, alin. (11) și alin. (3) la art. 172 și lit. c) la art. 18 alin. (2); abrogă art. 10 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (5) și art. 231
dispune republicarea
  L. nr.161/2020 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- modifică art. 6 alin. (4)
  L. nr.162/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 61si art. 30 alin. (1) lit. a) - d)
  O.U.G. nr.152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online
- modifică art. 151
  L. nr.271/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăti care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online
- modifică art. 151 alin. (2) si art. 151 alin.(4)
  L. nr.329/2023 pentru modificarea art. 31 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate
- modifică art. 31 alin. (2) lit. b)
  L. nr.380/2023 pentru modificarea si completarea art. 22 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate
- modifică art. 22 alin. (1); introduce alin. (11 ) la art. 22
  O.U.G. nr.25/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul străinilor si al frontierei
- modifică art. 2 alin. (3), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (11) si (7); introduce alin. (8) si (9) la art. 30


Duminică, 14 aprilie 2024, 20:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.