ORDIN nr.69 din 27 ianuarie 2005
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005, întocmite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează sub coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.69 din 27 ianuarie 2005
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Publicare: M.Of. nr. 675/28 iul. 2005
Temei legal:
  L. nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)


Joi, 13 iunie 2024, 00:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.