ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.97 din 14 iulie 2005
privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.125/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
art. 19 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.423/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35, ale art. 37 alin. (4) și ale art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, ale art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și a celor două acte normative, în ansamblul lor
  D.C.C. nr.1.081/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 și ale art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
- art. 19, art. 27
  D.C.C. nr.1.127/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
- art. 27 alin. (1) lit. a) și b)
  D.C.C. nr.1.036/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
art. 8
  D.C.C. nr.72/2016 DECIZIA nr. 72 din 23 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) cu referire la buletinul de identitate sub aspectul sintagmei "aflat în termen de valabilitate" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, îh forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
- prevederile art. 12 alin. (2) cu referire la buletinul de identitate sub aspectul sintagmei „aflat în termen de valabilitate”din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România sunt constituționale
  D.C.C. nr.853/2018 DECIZIA nr. 853 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. (3) și art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
- art. 12 alin. (3) si art. 13 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată)


Joi, 23 mai 2024, 00:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.