LEGE nr.209 din 30 iunie 2005
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.209 din 30 iunie 2005
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 222/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Publicare: M.Of. nr. 568/1 iul. 2005
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent (abrogata prin L. nr.212/2022)
  L. nr.126/1994 pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în temeiul Legii nr.72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  L. nr.82/1995 pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului, emise în baza Legii nr.4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
  O.G. nr.29/1997 privind Codul aerian (abrogata prin L. nr.21/2020)
  O.G. nr.65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania (abrogata prin L. nr.248/2005)
  L. nr.216/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (abrogata prin L. nr.248/2005)
  O.U.G. nr.41/1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor (abrogata prin O.U.G. nr.8/2013)
  L. nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică (abrogata prin O.U.G. nr.24/2008)
  L. nr.203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
  O.G. nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
  L. nr.130/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian (abrogata prin L. nr.21/2020)
  O.G. nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
  O.G. nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
  O.G. nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
  O.G. nr.128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne
  O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  O.U.G. nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
  L. nr.309/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
  O.U.G. nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state (abrogata prin L. nr.248/2005)
  L. nr.773/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor (abrogata prin O.U.G. nr.8/2013)
  L. nr.48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  L. nr.177/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state (abrogata prin L. nr.248/2005)
  L. nr.376/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
  L. nr.570/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
  O.U.G. nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională (abrogata prin O.U.G. nr.124/2023)
  L. nr.671/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
  O.G. nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
  L. nr.167/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
  L. nr.222/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere
  L. nr.230/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
  L. nr.239/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
  L. nr.347/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
  L. nr.354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională (abrogata prin O.U.G. nr.124/2023)
  O.G. nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
  L. nr.524/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
  O.G. nr.41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare
  L. nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
  L. nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
  L. nr.228/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
  L. nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
  L. nr.277/2004 privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole (abrogata prin O.G. nr.37/2005)
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
  L. nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.565/2005 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe


Duminică, 03 martie 2024, 14:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.