ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.49 din 1 iunie 2005
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.49 din 1 iunie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.411/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 386/2005
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 517/17 iun. 2005 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.537/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control
  H.G. nr.1.348/2004 privind organizarea și funcționarea Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
Modifică: O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
- abroga art.16
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- abroga art. 2 alin. (3) lit.a) - e) si alin. (4)
Trimitere la: L. nr.29/1968 Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  O.G. nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
  L. nr.529/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.411/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.3/2009)
Modificată: O.G. nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.3/2009)
  O.U.G. nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
  L. nr.99/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 25/2007 și introduce lit. b1) la art. 7, art.131
Abrogată: O.U.G. nr.3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
Repusă în vigoare: L. nr.379/2009 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
Modificată: L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. 5 alin. (3)
  L. nr.61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
- abrogă art. 6-131
  O.U.G. nr.87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia
- abrogă art. 1 si art. 3 - 5


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 21:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.