HOTĂRÂRE nr.412 din 5 mai 2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.412 din 5 mai 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 427/20 mai. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
art. 12
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.579/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
H.G. nr.1.326/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
H.G. nr.1.775/2004 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
H.G. nr.1.847/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
H.G. nr.101/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Trimitere la: L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.247/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  H.G. nr.497/2004 privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea instrumentelor structurale (abrogat prin H.G. nr.457/2008)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.863/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.381/2007)
- modifica art. 20, art. 25 alin. (6); introduce lit. s) la pct. E al art. 4, anexa 1a; abroga art. 4 pct. I lit. g); înlocuieste anexa nr. 1
  H.G. nr.1.230/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.381/2007)
- modifică art. 4 pct. F lit. g), art. 24 alin. (1), anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.121/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.381/2007)
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.138/2006 privind modificarea unor acte normative
- modifică art. 24 alin. (1), anexa nr. 1
  H.G. nr.771/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.381/2007)

dispune republicarea
  H.G. nr.1.070/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.381/2007)
- modifică art. 10 alin. (1), art. 11, art. 18 alin. (1), art. 25 alin. (21) și (7); înlocuiește anexele nr. 1 și 1a
  H.G. nr.1.878/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.381/2007)
- modifică art. 4 pct. A lit. a) și b), art. 18 alin.(1), art. 24 alin.(1), art. 25 alin.(7); introduce pct. L1 la art. 4; înlocuiește anexele nr.1 și 2; abrogă art. 11, anexa nr. 21
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse


Joi, 30 mai 2024, 21:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.