HOTĂRÂRE nr.208 din 17 martie 2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.208 din 17 martie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 269/31 mar. 2005
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 40 alin. (1)
  O.G. nr.8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
art. 2
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Trimitere la: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.247/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  H.G. nr.1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.208/2005)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.436/2005 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.495/2007)
  H.G. nr.1.269/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.495/2007)
- modifică art.3 alin.(1) pct.81, art.7 alin.(2), art.8; introduce lit.j1) și j2) la art.2 alin.(2), pct.831 și 841 la art.3 alin.(1); abrogă art.3 alin.(1) pct.25-28 și pct.90; înlocuiește anexele nr.1 și 2
Abrogat: H.G. nr.495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală


Duminică, 26 mai 2024, 11:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.