HOTĂRÂRE nr.155 din 3 martie 2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.155 din 3 martie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 211/14 mar. 2005
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 40 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.125/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Trimitere la: L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.247/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  H.G. nr.497/2004 privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea instrumentelor structurale (abrogat prin H.G. nr.457/2008)
  O.U.G. nr.41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
  L. nr.499/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
Functie pasiva:
Modificat: O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
suplimenteaza nr.de posturi
  H.G. nr.374/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
- modifica art. 4 alin. (1) pct. II ''În domeniul padurilor'' pct. 30-32, art. 4 alin. (1) pct. III ''În domeniul dezvoltarii rurale'', art. 6, art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2), anexa nr. 2; introduce pct. 33-49 la pct. II ''În domeniul padurilor'' al alin. (1) al art. 4, art. 6;sup:1;-sup:; înlocuieste anexele nr. 1 si 5
dispune republicarea
  O.U.G. nr.103/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
abrogă pct. 11 din cap. III al art. 4 alin. (1)
  H.G. nr.865/2005 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (abrogat prin H.G. nr.1.194/2008)
- modifică anexele nr. 2 și 5
  H.G. nr.933/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
- modifică art. 61; abrogă art. 6 alin. (3)
  L. nr.359/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 103/2005
  L. nr.389/2005 Legea calului
completează anexa nr.4
  H.G. nr.51/2006 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
- suplimentează nr. maxim de posturi
  H.G. nr.129/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
- modifică anexa nr. 2; completează anexa nr. 4
  O.U.G. nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (abrogata prin O.U.G. nr.41/2014)
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.414/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
- modifică art.3 pct.3, 11 și 26, art.4 alin.(1) punctul I, pct.10, 12, 29, 30, 31, 41-43, punctul II, pct.3, 4, 15 și 29 și punctul III, punctul IV, art.14 alin.(1), art.16 alin.(2); introduce lit.e1) la alin.(5) al art.1, pct.32-41 la art.3, pct.291, 292, 311, 421, 431, 432, pct.49-86 la alin.(1) al art. 4 punctul I, pct.31, 81, 121, 271, la alin.(1) al art.4 punctul II; abrogă pct.22, 23, 27 și 28 ale art.4 alin.(1) punctul I; înlocuiește anexele nr.1-5
  H.G. nr.944/2006 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București
- completează anexa nr.4
  H.G. nr.1.295/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
- modifică art. 10 alin. (1); introduce alin. (5) la art. 13; înlocuiește anexele nr. 1 și 5
  L. nr.479/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
- modifică anexa nr. 5
  H.G. nr.164/2007 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
- înlocuiește anexa nr. 1
Abrogat: H.G. nr.385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale


Duminică, 16 iunie 2024, 02:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.