HOTĂRÂRE nr.78 din 27 ianuarie 2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.78 din 27 ianuarie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 137/15 feb. 2005
Republicare: M.Of. nr. 288/2 mai. 2007
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 40 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.544/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
H.G. nr.2.090/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.520/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.9/2009)
- modifica anexa nr.2
  H.G. nr.625/2005 privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România
abrogă nr. crt. 19 din anexa nr. 2 - "Unitățile care funcționează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii și cultelor"
  H.G. nr.902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
modifică anexa 2
  O.G. nr.17/2006 privind trecerea Muzeului Național "George Enescu" din București în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
- modifică și completează anexa nr. 2
  L. nr.203/2006 privind reorganizarea Ansamblului Folcloric "Rapsodia Călimanilor" din municipiul Toplița, județul Harghita, în Centrul Cultural Toplița și trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
- completează anexa nr.2
  H.G. nr.1.088/2006 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" (abrogat prin O.U.G. nr.109/2017)
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea și funcționarea Operei Naționale din București
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.188/2006 privind desființarea Comitetului Național pentru Dezvoltare Culturală
abrogă nr. crt. 3 de la punctul I "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate integral din bugetul de stat" de la anexa nr. 2
  H.G. nr.1.857/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" (abrogat prin O.U.G. nr.109/2017)
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.899/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.9/2009)
- modifică art. 1 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (5), art. 15 alin. (1) pct. 3, art. 18 alin. (2), anexa nr. 2; introduce alin. (11) la art. 1, pct. 51 la art. 5, alin. (2) la art. 5, alin. (11) la art. 9, art. 91, alin. (2) și (3) la art. 12, art. 131; abrogă art. 6 alin. (1) pct. 40, art. 15 alin. (1) pct. 4, art. 17 alin. (2); înlocuiește anexa nr. 1
dispune republicarea
  H.G. nr.40/2007 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională unor muzee aflate în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
- modifică anexa nr.2
  H.G. nr.288/2007 privind reorganizarea Muzeului Național "George Enescu"
- modifică anexa nr. 2
Republicare: M.Of. nr. 288/2 mai. 2007
Modificat: H.G. nr.1.598/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.9/2009)
- modifică art.6 alin.(1) pct.8, art.9 alin.(3), anexa nr. 1; introduce art.191; înlocuiește anexa nr.2
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național


Luni, 22 aprilie 2024, 21:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.