HOTĂRÂRE nr.2.113 din 24 noiembrie 2004
privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - Argeș prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Ștefănești - Argeș

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.2.113 din 24 noiembrie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1222/20 dec. 2004
Temei legal:
  L. nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
art.8 alin. (3)
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa nr.1
  H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.155/2005)
completează anexa nr. 2
Trimitere la: L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.706/2019 privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- abrogă H.G. nr. 2113/2004, cu excepția art. 1 alin. (1) și a anexelor nr. 3-5.


Miercuri, 12 iunie 2024, 23:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.