LEGE nr.503 din 17 noiembrie 2004
privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.3.104/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de garantare
  O. nr.3.111/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță (abrogat prin O. nr.4/2007)
  O. nr.3.112/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viață, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță (abrogat prin O. nr.5/2007)
  O. nr.3.115/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind Fondul de garantare (abrogat prin O. nr.10/2009)
  Decizie nr.1.035/2010 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de viață de la Societatea KD Life Asigurări - S.A. către Societatea KD Zivljenje d.d., revocarea administratorului special desemnat și retragerea autorizației de funcționare a Societății KD Life Asigurări - S.A.
  Decizie nr.21/2011 privind retragerea autorizației de funcționare și declanșarea procedurii falimentului Societății Comerciale "Delta Asigurări" - S.A.


Duminică, 21 aprilie 2024, 18:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.