ORDIN nr.2.854/C din 29 octombrie 2004
al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.854/C din 29 octombrie 2004
Emitent: Ministerul Justiției
În vigoare: intra în vigoare pe 28 sept. 2004
Publicare: M.Of. nr. 1099/25 noi. 2004
Temei legal:
  L. nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (abrogata prin L. nr.145/2019)
art.8, 13, 14, 24 si 29
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  L. nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (abrogata prin L. nr.145/2019)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.3.492/C/2007 al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004
  O. nr.2.330/C/2008 al ministrului justiției privind transferul cadrelor militare și funcționarilor publici cu statut special din instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, precum și din Ministerul Justiției în sistemul administrației penitenciare (abrogat prin O. nr.3.718/C/2021)
  O. nr.257/C/2009 al ministrului justiției și libertăților cetățenești pentru modificarea art. 45 alin. (3) din Regulamentul privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004
  O. nr.1.884/C/2009 al ministrului justiției și libertăților cetățenești pentru modificarea și completarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004
  O. nr.2.478/C/2010 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcție, trecerea agenților în corpul ofițerilor și din sursă externă, a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare (abrogat prin O. nr.3.065/C/2020)
  O. nr.2.397/C/2012 al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care funcționarii publici cu statut special definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare (abrogat prin O. nr.1.551/C/2020)
  O. nr.4.526/C/2020 al ministrului justitiei pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradelor profesionale candidatilor admisi la concursul din sursă externă si încadrati ca politisti de penitenciare


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 20:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.