LEGE nr.508 din 17 noiembrie 2004
privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.508 din 17 noiembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 501/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1089/23 noi. 2004
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.29/1968 Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  L. nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (abrogata prin L. nr.241/2005)
  L. nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
  L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
  L. nr.2/1998 privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
  L. nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
  O.U.G. nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
  O.U.G. nr.112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România (abrogata prin L. nr.187/2012)
  O.U.G. nr.141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice (abrogata prin L. nr.535/2004)
  L. nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
  O.U.G. nr.159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism
  L. nr.243/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
  L. nr.252/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor (abrogata prin O.U.G. nr.121/2006)
  L. nr.365/2002 privind comerțul electronic
  L. nr.466/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism
  L. nr.472/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice (abrogata prin L. nr.535/2004)
  O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
  O.U.G. nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
  L. nr.39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  L. nr.228/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
  L. nr.347/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
  L. nr.299/2004 privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracțiunile de falsificare de monede sau de alte valori (abrogata prin L. nr.278/2006)
  L. nr.301/2004 LEGE - Codul penal (abrogata prin L. nr.286/2009)
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.952/2004 pentru promulgarea Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
Modificată: O.U.G. nr.7/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
modifică art. 12, art. 23 alin. (1), introduce alin. (4) si (5) la art. 20, alin. (8) la art. 24
  L. nr.162/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
- aproba O.U.G. nr. 7/2005
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifica art. 10 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 10; abroga art.8
  O.U.G. nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
modifică alin.(1) al art.12
  O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- abrogă art. 24 alin. (1), (3)-(5), (7) și (8)
  L. nr.356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
- abrogă art.20 alin.(1), (2) și (3)
  O.U.G. nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
- modifică art. 20; introduce art.201
  O.U.G. nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
- modifică art.1, art.2 alin.(1) lit.a), c) și d), art.3, art.4, art.5, art.9 alin.(1), art.10, art.12, art.15, art.16, art.17, art.19, art.201 alin.(1) partea introductivă și alin.(2), art.27; introduce lit.c1 ) la art.2 alin.(1), alin.(3) la art.2, alin.(3) la art. 23, art.241 , alin.(3) și (4) la art.25; abrogă art.6 și 7
  L. nr.45/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 27/2006
  D.C.C. nr.365/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și a dispozițiilor art. 201 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 201 alin. (1) lit. a)- d) (termenul se împlinește la data de 24 mai 2009), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.365/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și a dispozițiilor art. 201 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
- art. 201 alin. (1) lit. a) - d)
Modificată: O.U.G. nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
- modifică art. 12 alin. (1) lit. l)
  L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 12 alin. (1) lit. a)
  H.G. nr.54/2011 privind suplimentarea numărului de posturi al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Ministerului Public
- suplimentează numărul de posturi prevăzut la art. 23 alin. (1)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 12 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 10, art. 201; abrogă art. 16, 17, 19 și 21
  O.U.G. nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative
- modifică art. 12 alin. (1)
dispune republicarea
  H.G. nr.486/2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcționare a instituțiilor din sistemul justiției
- modifică numărul maxim de posturi prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. c)
  H.G. nr.541/2015 privind modificarea numărului de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Ministerului Public
- modifică numărul de posturi prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. c)
  O.U.G. nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal
- modifică art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 și art. 11; introduce art. 91 și lit. d) la art. 23 alin. (1)
  L. nr.58/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative
- modifică art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 12 alin. (1) lit. b) pct. (vii)
Abrogată: O.U.G. nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Joi, 25 iulie 2024, 04:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.