HOTĂRÂRE nr.1.559 din 23 septembrie 2004
privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.559 din 23 septembrie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2005, cu exceptia art. 9 alin. (1) lit. e), art. 14 alin. (3), art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (5), art. 22 alin. (2), art. 23-25, art. 27, art. 37 alin. (2) si a art. 38, care vor intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana
Publicare: M.Of. nr. 955/19 oct. 2004
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.155/2005)
modifică corespunzator
Trimitere la: O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  H.G. nr.490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
  L. nr.451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000
  H.G. nr.92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.894/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României
- modifică art.3 lit. a) pct.2 și 4, art.3 lit. t), art.4 alin. (1), (3) și (4), art.6, art.7, art.8, art.9 alin. (1) partea introductivă a lit. a), lit. b) și e), art. 9 alin. (3), art.12, art.14, art.15 alin. (3), art.18, art.19, art. 20 partea introductivă a alin. (2), art.21 alin. (1) și (5), art.22 alin. (2), art.23 alin. (2), art.24 alin. (3), art.26 alin.(4), art.28 alin. (2), art.29, art.30 alin. (2) lit. g), art.31 alin. (1), art.38, art.40, art.41, art.42 alin. (1); introduce art.21, art. 22, art.161, art.162, alin. (3) la art. 23, alin. (4) la art. 24, alin. (7) la art. 26, art.291, art.292, art.293, lit. r) la art. 34 alin. (1); abrogă art.34 alin. (6); prorogă termenul referitor la intrarea în vigoare prevăzut la art. 43 până la data aderării României la U.E.
dispune republicarea
  H.G. nr.628/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României
- la 1 ianuarie 2007 modifică art.36 alin.(1); introduce art.361, art. 362 și o anexă
  H.G. nr.1.606/2009 pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României
- introduce alin. (2) la art. 39
  H.G. nr.360/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României
- înlocuiește anexa


Duminică, 16 iunie 2024, 01:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.