LEGE nr.393 din 28 septembrie 2004
privind Statutul aleșilor locali
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.393 din 28 septembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 333/2001
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 912/7 oct. 2004 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr. II/1
la 7 decembrie 2004
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
abrogă art.53, art.60, art.72 alin. (2), art.80, art.103 alin. (2)
la 7 decembrie 2004
Respinge excepția de neconstituționalitate: D.C.C. nr.1.042/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.738/2004 pentru promulgarea Legii privind Statutul aleșilor locali
Modificată: L. nr.216/2005 pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art. 18 alin. (2), art. 34 alin. (3) si (5); abrogă art. 34 alin. (4)
  L. nr.249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art.3 alin.(2), art.9 alin.(4), art.28 alin.(2); introduce art.61, lit.h1 la art.9 alin.(2), alin.21 la art.9, lit.g1 la art.15 alin.(2), alin.(2) (3) și (4) la art.41
  L. nr.286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- abrogă art.15 alin.(2) lit.d), art.18 alin.(2) teza II
  D.C.C. nr.61/2007 DECIZIA nr. 61 din 18 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (1) și (3) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- suspendă pe o perioadă de 45 de zile disp. art. II alin.(1) și (3) din Legea nr. 294/2006 (termenul se împlinește la 2 aprilie 2007) după care operează prevederile art.147 alin.(1) din Constituție
  L. nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- abrogă art.54 alin. (1)
  L. nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin L. nr.208/2015)
- modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 13, art. 18 alin. (1), (3) și (4)
dispune republicarea
Repusă în vigoare: D.C.C. nr.273/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1 ) și alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1 ) și alin. (4)
Modificată: L. nr.58/2009 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 15 alin. (1) și (2)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 23 alin. (1); abrogă art. 84
dispune republicarea
  L. nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 18 alin. (1), (3) și (4); introduce alin. (3) la art. 12
dispune republicarea
  L. nr.32/2017 pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019, O.U.G. nr.57/2019)
- introduce alin. (4) la art. 77.
  L. nr.140/2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019, O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 55
  L. nr.88/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 57 alin. (1) si (2); introduce alin. (2) la art. 75
  O.U.G. nr.40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- modifică art. 2 alin. (2) si (3), art. 13, art. 18 alin. (1), (3) si (4), art. 68, art. 69 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) si alin. (4), art. 71, art. 72, art. 79 alin. (1) lit. b) si c)
Abrogată: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 00:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.