LEGE nr.359 din 8 septembrie 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.359 din 8 septembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 425/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 839/13 sep. 2004 text
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
- la 13 oct. 2004
totodata, abrogă:
L. nr.370/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
Modifică: L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
abrogă art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes economic - al cărții I - Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției
Trimitere la: L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O. nr.601/2002 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.674/2004 pentru promulgarea Legii privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
Modificată: O.U.G. nr.75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
modifică art.1, art.2, art.4, art.5, art.6 alin. (2) si (4), art.8 alin. (1) si (3), art.9 alin. (3), art.10, art.11 alin. (2), art.15, art.17, art.25, art.26, art.27, art.29, art.33, art.34 alin. (2), art.35 alin. (1) lit.b), art.38, art.41 alin. (1), (2) si (4), art.43 alin. (7), art.44 alin. (1) si (3); introduce art.171, art.172, art.173; abrogă art.9 alin. (5), art.16, art.18 - 24, art.28, art.43 alin. (3), (4), (6) si (8), art.46 alin. (1); proroga termenul de intrare în vigoare al legii cu 30 zile de la publicarea O.U.G.nr. 75/2004(12 noiembrie 2004)
  L. nr.569/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
aprobă O.U.G. nr. 75/2004
  O.G. nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 31 alin. (6); introduce alin. (41) la art. 31
  O.G. nr.35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- la 1 ianuarie 2007 abrogă art.9 alin.(2), art.12 alin.(2)
  L. nr.360/2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
- modifică art. 31 alin. (4), (5) și (7)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
- modifică art. 2
  L. nr.159/2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
- modifică art.15 alin.(1) lit. b), art.171 alin.(1) lit. b); abrogă prima liniuță a alin.(2) al art.172
  O.U.G. nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
- modifică art.3 alin.(1)
  O.U.G. nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
- modifică art. 33
  L. nr.165/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
  L. nr.152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului
- modifică art. 8, art. 14; introduce alin. (21) la art. 6
Vezi si: D.C.C. nr.382/2019 DECIZIA nr. 382 din 28 mai 2019 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (7) din Legea nr. 59/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, forma anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006
- art. 31 alin. (7), forma anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006
Modificată: L. nr.206/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 195/2020 si modifică art. 172 alin. (1)
Abrogată: L. nr.265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidentă asupra înregistrării în registrul comertului


Marți, 16 iulie 2024, 03:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.