HOTĂRÂRE nr.1.115 din 15 iulie 2004
privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.115 din 15 iulie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 694/2 aug. 2004
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.323/2002 privind elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare
Modifică: D. nr.10/1990 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetări Economice
  D.-L. nr.139/1990 privind camerele de comerț și industrie din România (abrogat prin L. nr.335/2007)
completează în mod corespunzator
  L. nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.582/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
completează în mod corespunzator
  O.U.G. nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
completează în mod corespunzator
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
completează în mod corespunzator
  L. nr.390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.85/2008, L. nr.329/2009)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.705/2002 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS (abrogat prin H.G. nr.1.217/2006)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.78/2005)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (abrogat prin H.G. nr.168/2005)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (abrogat prin H.G. nr.387/2007)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.757/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză (abrogat prin O.G. nr.22/2007)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.768/2003 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (abrogat prin H.G. nr.1.610/2006)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.769/2003 privind aprobarea structurii organizatorice a Autorităii Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogat prin H.G. nr.370/2005)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.770/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție (abrogat prin H.G. nr.1.432/2004)
completează în mod corespunzator
  O. nr.2.202/C/2003 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale
  H.G. nr.1.019/2003 privind organizarea și funcționarea prefecturilor (abrogat prin H.G. nr.1.844/2004)
completează în mod corespunzator
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.208/2005)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.625/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (abrogat prin H.G. nr.459/2005)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.626/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor regionale de protecție a mediului (abrogat prin H.G. nr.459/2005)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.68/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică (abrogat prin H.G. nr.957/2005)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.308/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.402/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.243/2006)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.223/2005)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.411/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret (abrogat prin H.G. nr.384/2005)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.413/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism (abrogat prin H.G. nr.387/2007)
completează în mod corespunzator
  O. nr.61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  H.G. nr.837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
completează în mod corespunzator
  L. nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
completează în mod corespunzator
Trimitere la: L. nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România


Marți, 16 aprilie 2024, 22:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.