LEGE nr.317 din 1 iulie 2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.317 din 1 iulie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 285/2004
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 599/2 iul. 2004
Republicare: M.Of. nr. 827/13 sep. 2005 text
  M.Of. nr. 628/1 sep. 2012
Functie activa:
Modifică: L. nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
abrogă, la 2 octombrie 2004, art.86 - 90
Trimitere la: O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
  L. nr.347/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.542/2004 pentru promulgarea Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii
Modificată: L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 827/13 sep. 2005 text
Modificată: O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- abrogă art. 56
  L. nr.45/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 27/2006
  O.U.G. nr.195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției (abrogata prin L. nr.11/2024)
- modifică art. 45 alin. (1); abrogă art. 45 alin. (2) și (3)
  L. nr.118/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției (abrogata prin L. nr.11/2024)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 195/2008 și modifică art. 45 alin. (2) și (3)
  O.U.G. nr.59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.305/2022)
- modifică art. 45, art. 46, art. 53, art. 61 alin. (3); introduce art. 451, alin. (21) și (4) la art. 47, alin. (31)-(35) la art. 61; abrogă art. 54
  L. nr.36/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 59/2009 și modifică art. 46 alin. (1), alin. (9) și alin. (12) - (14), art. 61 alin. (35); introduce alin. (11) la art. 46, alin. (3) la art. 53
  L. nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata succesiv prin L. nr.305/2022, L. nr.303/2022)
- modifică la 26 mai 2012 art. 44, art. 45, art. 451, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49; introduce art. 461, art. 491, cap. VI1 cu art. 641 - 6415; abrogă art. 61
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 29 alin. (7)-(9)
dispune republicarea
  H.G. nr.824/2012 privind suplimentarea numărului de posturi al Inspecției Judiciare
- suplimentează numărul de posturi prevăzute la art. 642 alin. (4)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
Republicare: M.Of. nr. 628/1 sep. 2012
Modificată: O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  D.C.C. nr.196/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (4) și (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 55 alin. (4) și (9)(termenul se împlinește la 6 iunie 2013) după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.196/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (4) și (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- art. 55 alin. (4) și (9)
Modificată: L. nr.137/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifică art. 54 alin. (1)
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (1) și (10), art. 42
  H.G. nr.662/2013 privind suplimentarea numărului maxim de posturi al Inspecției Judiciare
- suplimentează numărul de posturi prevăzut la art. 66 alin. (4)
Vezi si: D.C.C. nr.397/2014 DECIZIA nr. 397 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- sintagma „rezoluția de clasare este definitivă"din cuprinsul art. 47 alin. (1) lit. b) este neconstituțională în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b) din lege
  D.C.C. nr.774/2015 DECIZIA nr. 774 din 10 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- Dispozițiile art. 52 alin. (1) sunt constituționale numai în măsura în care permit atacarea separată a hotărârii prin care se dispune suspendarea din funcție a magistratului, până la soluționarea definitivă a acțiunii disciplinare
  D.C.C. nr.374/2016 DECIZIA nr. 374 din 2 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (1) teza întâi și art. 57 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- dispozițiile art. 54 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 317/2004 sunt constituționale în măsura în care persoana aleasă pentru ocuparea unui loc vacant își exercită calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pentru restul de mandat rămas până la expirarea termenului de 6 ani
  D.C.C. nr.381/2018 DECIZIA nr. 381 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art. 97 pct. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
- dispozițiile art. 51 alin. (3) sunt constituționale doar în măsura în care se interpretează că „recursul” prevăzut de acestea este o cale devolutivă de atac împotriva hotărârilor secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, pronunțate în materie disciplinară
Modificată: O.U.G. nr.77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
- introduce alin. (7) și (8) la art. 67
  H.G. nr.702/2018 privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecției Judiciare
- suplimentează numărul de posturi prevăzut la art. 66 alin. (4)
  L. nr.234/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
- modifică art. 5 lit. a), art. 7 alin. (1) si (2), art. 7 alin. (4) partea introductivă si lit. c)-e), art. 7 alin. (5) si (6), art. 8 alin. (2) si (3), art. 9 alin. (3) si (4), art. 10 alin. (1)-(3), art. 11 alin. (1) lit. a)-f), art. 14 alin. (1)-(3), art. 17 alin. (1)- (3) si (5), art. 18 alin. (2)-(4), art. 19 alin. (2) lit. a) si c), art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (3) lit. d) si g), art. 24 alin. (6), art. 29 alin. (8) si (10), art. 30, art. 35 lit. a)-c) si f), art. 37 lit. b), art. 38 alin. (1), art. 40, art. 41, art. 44 alin. (3) si (6), art. 45 alin. (1)-(4), art. 45 alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (6) si (7), art. 46 alin. (1) si (6), art. 47 alin. (1) partea introductivă si lit. b), art. 47 alin. (4)-(7), art. 49 alin. (2) si (7), art. 52 alin. (1), art. 53, art. 54 alin. (1) si (2), art. 55 alin. (1)-(5), art. 55 alin. (9), art. 60 alin. (3), art. 63 alin. (4), art. 65, art. 66 alin. (2) si (4), art. 66 alin. (6) si (7), art. 67 alin. (1) si (3), art. 67 alin. (5) si (6), art. 69 alin. (1) lit. a) si e), art. 69 alin. (4), art. 70 alin. (1) si (2), art. 73 alin. (1), art. 76 alin. (5) si (6), art. 77 alin. (2) si (3) si art. 82; introduce alin. (7)-(9) la art. 7, alin. (6) la art. 17, alin. (21) si (22) la art. 24, alin. (11) la art. 29, art. 341, lit. d) la art. 45 alin. (5), art. 451, alin. (8) la art. 47, art. 481, art. 491, alin. (11)-(14) la art. 52, art. 521, art. 531, alin. (6) la art. 54, alin. (10) si (11) la art. 55, art. 551, alin. (3) la art. 57, alin. (41) la art. 63, alin. (31) si (41) la art. 67, lit. a1), a2), f1) si i1) la art. 69 alin. (1), art. 741 si alin. (31) la art. 77; abrogă art. 23 alin. (3) si (4), art. 35 lit. d), art. 36 alin. (1) lit. d)-f), art. 36 alin. (2), art. 44 alin. (4) si (5), art. 47 alin. (1) lit. c), art. 47 alin. (2), art. 48, art. 49 alin. (3), art. 55 alin. (6)-(8), art. 66 alin. (5), art. 77 alin. (4) si art. 81
dispune republicarea
  O.U.G. nr.92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.305/2022, L. nr.304/2022)
- modifică art. 28 alin. (3), art. 40 alin. (2) lit. c), art. 55 alin. (1) lit. c), art. 55 alin. (3) si art. 55 alin. (9); introduce alin. (31) la art. 44; abrogă art. 55 alin. (4) si (5) si art. 551
  O.U.G. nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutuljudecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata succesiv prin L. nr.304/2022, L. nr.305/2022, L. nr.303/2022)
- modifică art. 49 alin. (1) si art. 51 alin. (1) si (3); introduce alin. (7) la art. 38, lit. g) la art. 41 alin. (1) si alin. (3) la art. 41; abrogă art. 40 alin. (1) lit. m) si o) si art. 45 alin. (8)
  O.U.G. nr.12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata succesiv prin L. nr.304/2022, L. nr.303/2022)
- modifică art. 45 alin. (5)
Abrogată: L. nr.305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- la data de 16 decembrie 2022


Miercuri, 28 februarie 2024, 16:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.