ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.50 din 15 iunie 2004
pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.2.194/2004 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului privind activitățile desfășurate de serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor
art.XII
  O. nr.251/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare la unele structuri din domeniul administrației publice aflate în subordinea Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.137/2018)


Duminică, 14 aprilie 2024, 20:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.