LEGE nr.302 din 28 iunie 2004
privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.212/2010 al ministrului administrației și internelor privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen
  L. nr.271/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului național de informații privind vizele și participarea României la Sistemul de informații privind vizele
  H.G. nr.25/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru crearea cadrului legal intern necesar aplicării Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, în ceea ce privește transferul automatizat al profilelor genetice
  H.G. nr.32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile (abrogat prin L. nr.318/2015)
  O. nr.120/C/2011 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (abrogat succesiv prin O. nr.1.927/C/2011, O. nr.1.973/C/2022)
  L. nr.55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol) (abrogata prin L. nr.56/2018)


Joi, 02 februarie 2023, 16:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.