LEGE nr.52 din 7 iulie 1994
privind valorile mobiliare și bursele de valori
Descriptori | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.52 din 7 iulie 1994
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 210/11 aug. 1994 text
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.119/1994 pentru promulgarea Legii privind valorile mobiliare și bursele de valori
Referită de: H.G. nr.936/1994 pentru aplicarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori
Modificată: L. nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare (abrogata prin O.U.G. nr.88/1997)
abrogă art.3 alin.(3)
Referită de: H.G. nr.638/1995 de modificare a Hotararii Guvernului nr.936/1994 pentru aplicarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori
Modificată: L. nr.66/1997 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a personalului burselor de valori (abrogata prin O.U.G. nr.25/2002)
abrogă art.120
  O.U.G. nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare (abrogata prin O.U.G. nr.25/2002)
încetează aplicabilitatea art.7 alin.(1)
  O.U.G. nr.64/2000 modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori
completează art.8 cu un alineat; modifică art.10 alin.(3) lit.c
  O.U.G. nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori (abrogata prin O.U.G. nr.27/2001)
modifică art.5 alin.(1), art.7, art.11 alin.(1), art.23, art.89, art.106 alin.(1); introduce art.71 și 72, art.821 și 822, art.911-9114, 931, lit.h, i, j, k și l la art.104, art.1081, art.1141; abrogă O.U.G.nr.6/1999
  O.U.G. nr.27/2001 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori (scoasa din evidenta)
abrogă O.U.G.nr.229/2000 și redevin aplicabile dispozițiile L.nr.52/1994 și ale O.U.G.nr.6/1999 anterioare intervenției legislative a O.U.G.nr.229/2000
  L. nr.478/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.229/2000
  L. nr.482/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.64/2000
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
abrogă cap.II (art.5-23)
Abrogată: O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate


Miercuri, 24 aprilie 2024, 00:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.