LEGE nr.297 din 28 iunie 2004
privind piața de capital
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.297 din 28 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 370/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 571/29 iun. 2004
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.24/1993 privind reglementarea constituirii și functionarii fondurilor deschise de investitii și a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara
- la 29 iulie 2004
  O.G. nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc
- la 29 iulie 2004
  O.U.G. nr.26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
- la 29 iulie 2004
totodata, abrogă:
L. nr.513/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
  O.U.G. nr.27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate
totodata, abrogă:
L. nr.512/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
- la 29 iulie 2004
totodata, abrogă:
L. nr.525/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
O.U.G. nr.165/2002 pentru modificarea art. 138 și 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
- la 29 iulie 2004, odata cu O.U.G. nr. 28/2002
L. nr.266/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 și 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
Modifică: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
abrogă, la 29 iulie 2004, art. 162 alin. (1)
  L. nr.133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare (abrogata prin L. nr.243/2019)
abrogă, 29 iulie 2004, art.2 alin. (4) si art.7
  O.U.G. nr.54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
abrogă, la 29 iulie 2004, art.4 alin. (3)
- la 29 iulie 2004
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
modifică anexa
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare (abrogata prin L. nr.243/2019)
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
  L. nr.222/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  L. nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.517/2004 pentru promulgarea Legii privind piața de capital
Modificată: L. nr.208/2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
- modifica art. 285 alin. (2)
  O.G. nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
  L. nr.97/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005 și modifică art.2861; introduce art.2862
  L. nr.11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
- modifică art. 2861 alin. (1), (3) și (4); abrogă art. 2862
  O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (abrogata prin L. nr.268/2015)
- modifică art. 2 alin. (1) pct 11, 12 și 15, art. 2 alin. (5) lit. c), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. c) și h), art. 24 alin. (2), art. 37 lit. a), art. 129 alin. (4), art. 145, art. 151 alin. (4) - (6), art. 168, art. 169 alin. (2) - (4), art. 171, art. 175 alin. (1), art. 175 alin. (3) lit. a), art. 176, art. 179, art. 183 alin. (3), art. 184 alin. (2) și (3), art. 184 alin. (4) partea introductivă, art. 185 alin. (2) și (4), art. 186, art. 187, art. 189 alin. (2), art. 192, art. 204, art. 206 alin. (1), art. 206 alin. (3) și (4), art. 206 alin. (5), art. 207 alin. (1), art. 243, art. 252, art. 271, art. 272, art. 273, art. 274, art. 278, art. 279; introduce pct. 11 și 12 la art. 2 alin. (1), pct. 91 la art. 2 alin. (1), pct. 191 la art. 2 alin. (1), pct. 201 la art. 2 alin. (1), alin. (31) la art. 2, alin. (11) la art. 4, alin. (11) la art. 5, alin. (4) la art. 12, alin. (3) la art. 24, art. 39 1, alin. (5) la art. 169, alin. (31) la art. 175, alin. (11) la art. 206, alin. (41) la art. 206, alin. (7) la art. 206, alin. (11) la art. 235, alin. (21) la art. 235, art. 2401, art. 2731, art. 2732, alin. (41) la art. 288; abrogă art. 2 alin. (1) pct. 24, art. 53 - 113, art. 114 alin. (3) și (4), art. 117 alin. (2), art. 119 alin. (1), art. 121, art. 211 alin. (2) lit. a), art. 275 alin. (2), art. 276, art. 277, art. 280; înlocuiește sintagma „servicii de investiții financiare" cu sintagma „servicii și activități de investiții", iar termenul „insolvabilitate" se înlocuiește cu termenul „insolvență"
  L. nr.167/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
- modifică art. 6, art. 125, art. 126 alin. (1) lit. b), art. 253 alin. (1) și (3)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 10 lit. b) pct. 2, art. 46 alin. (6), art. 279
dispune republicarea
  O.U.G. nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
- modifică art. 2 alin. (1) pct. 33 lit. b), art. 7, art. 129, art. 146 alin. (4) și (5), art. 173 alin. (1), art. 175 alin. (1) și (2), art. 175 alin. (3) lit. c), art. 176, art. 177, art. 178, art. 179 alin. (2), art. 180 lit. e), art. 183 alin. (5), art. 185 alin. (3), art. 189 alin. (1), art. 238 alin. (1) și (3), art. 240 alin. (1) și (2), art. 243 alin. (6), art. 243 alin. (9); introduce pct. 37 la art. 2 alin. (1), alin. (41 ) la art. 146, alin. (51 ) la art. 146, alin. (5) la art. 184, art. 2111 , alin. (61 ) - (65) la art. 243, alin. (91 ) și (92 ) la art. 243, art. 2863 ; abrogă art. 190
  L. nr.10/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 32/2012 și modifică art. 2 alin. (5) partea introductivă și lit. a), art. 2 alin. (5) lit. d)-f), art. 126 alin. (1) lit. c) și e), art. 130, art. 146 alin. (1), (2), (5) și (7), art. 147, art. 151 alin. (1)-(3), art. 151 alin. (4)-(6), art. 155 alin. (1), denumirea cap. V, art. 157, art. 159 alin. (2) și (3), art. 161, art. 162, art. 167, art. 169 alin. (1), art. 272, art. 273 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (3) partea introductivă, art. 2731 , art. 2732 , art. 278; introduce alin. (31 ) la art. 1, pct. 61 la art. 2 alin. (1), alin. (41 ) la art. 2, lit. g)-o) la art. 2 alin. (5), alin. (11 ) la art. 8, alin. (11 ) la art. 139, alin. (11 ) la art. 149, alin. (11 ) la art. 169, alin. (3) la art. 189, alin. (5) și (6) la art. 273, art. 2791 , art. 2863; abrogă art. 160
  L. nr.268/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 7, art. 240 alin. (1) și (2), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i); introduce art. 2864
  L. nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
- introduce art. 2051, alin. (12) la art. 243 și art. 2431
  L. nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- modifică art. 272 alin. (1) lit. h) pct. 2, art. 273 alin. (1) părțile introductive ale lit. a) și b) și art. 2731; introduce alin. (32) la art. 1, pct. 38 la art. 2 alin. (1), art. 2721 și 2722
  L. nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare
- modifică art. 1 alin. (1), art. 272 alin. (1) lit. j) și art. 2731; abrogă la data de 6 iulie 2017, art. 1 alin. (31), (32), (4) și (5), art. 2 alin. (1) pct. 11, 12, 2, 3,191,201,29, 30, 35 și 38, art. 3-43, art. 124-142, art. 151 alin. (4)-(6), art. 157-172, titlul IX alcătuit din art. 264-270, art. 272 alin. (1) lit. a)-f) și h), alin. (2) lit. e) și I), art. 2721,2722, art. 273 alin. (5), art. 279 lit. c) și art. 2791 și abrogă, la data reautorizării depozitarului central potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 909/2014, art. 143-150, art. 151 alin. (1)-(3), art. 152-156 și art. 272 alin. (1) lit. j)
  L. nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi (23.07.2020), abrogă art. 114—120, art. 122, art. 123, art. 272 alin. (1) lit. i), art. 286, art. 2861 și art. 2863; - la data de 23 ianuarie 2020 abrogă dispozițiile titlului VIII ”Auditul financiar”
  L. nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
- abrogă art. 2 alin. (6)
  L. nr.88/2021 privind Fondul de compensare a investitiilor
- abrogă la data de 20 iunie 2021 titlul II cap. IX


Miercuri, 24 aprilie 2024, 00:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.