LEGE nr.273 din 21 iunie 2004
privind regimul juridic al adopției
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții (abrogata prin O.U.G. nr.11/2014)
  H.G. nr.1.435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției (abrogat prin H.G. nr.350/2012)
  H.G. nr.1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Oficiului Român pentru Adopții (abrogat prin H.G. nr.299/2014)
  O. nr.552/2012 al secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopții privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum și a modelului și conținutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adopției (abrogat prin H.G. nr.579/2016)


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 20:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.