LEGE nr.273 din 21 iunie 2004
privind regimul juridic al adopției
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.436/2004 pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice și fixe aferente serviciilor efectuate de Oficiul Român pentru Adopții în îndeplinirea procedurii de adopție internațională pe teritoriul României (abrogat prin L. nr.233/2011)
art.67
  H.G. nr.1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale
art. 43 alin. (3)
  H.G. nr.1.442/2004 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne (abrogat prin L. nr.233/2011)
art. 69 alin. (4)
  H.G. nr.233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora
art. 75 alin. (4)
  O. nr.546/2012 al secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopții privind aprobarea modelului-cadru al convențiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adopții și cabinete individuale, cabinete asociate și societăți civile profesionale de asistență socială și/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluări în cadrul procedurii de contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obținerii atestatului și, respectiv, pentru realizarea activităților postadopție prevăzute de legislația în vigoare
art. 72 5alin. (3)
  O. nr.550/2012 al secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopții privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică (abrogat prin H.G. nr.579/2016)
art. 29 3 alin. (2)
  O. nr.552/2012 al secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopții privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum și a modelului și conținutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adopției (abrogat prin H.G. nr.579/2016)
art. 19 alin. (5)


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 20:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.