LEGE nr.272 din 21 iunie 2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
  H.G. nr.1.434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului (abrogat prin H.G. nr.797/2017)
  H.G. nr.1.439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal
  Decizie nr.465/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003, astfel cum a fost modificată și completată prin Decizia președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 440/2004
  O. nr.756/2005 al ministrului sănătății și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului privind coordonarea activităților de prevenire a abandonului în unitățile sanitare care au în structură secții de nou-născuți și/sau de pediatrie (abrogat prin H.G. nr.1.103/2014)
  H.G. nr.1.058/2005 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru implementarea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului (abrogat prin H.G. nr.860/2008)
  H.G. nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
  O. nr.1.474/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011
  H.G. nr.233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora


Vineri, 09 decembrie 2022, 03:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.