LEGE nr.272 din 21 iunie 2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.80/2004 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție (abrogat prin O. nr.286/2006)
art.53 alin. (2)
  H.G. nr.1.434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului (abrogat prin H.G. nr.797/2017)
art.105 alin. (5)
  H.G. nr.1.437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului (abrogat prin H.G. nr.502/2017)
art.104 alin. (2)
  H.G. nr.1.438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi (abrogat prin H.G. nr.867/2015)
art.107 alin. (2)
  H.G. nr.1.439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal
art.84 alin. (2)
  H.G. nr.1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi (abrogat prin L. nr.197/2012)
art. 117
  H.G. nr.1.443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoțiți și asigurarea măsurilor de protecție specială în favoarea acestora
art. 19 alin. (3)
  H.G. nr.2.393/2004 privind indexarea cuantumului alocației lunare de plasament
art.119 alin.(1)
  H.G. nr.166/2005 pentru aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului
art.118 alin. (2)
  O. nr.132/2005 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecției copiilor străzii
art.115 alin. (2)
  O. nr.145/2005 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul protecției drepturilor copilului (abrogat prin L. nr.191/2022)
art.135, 136
  O. nr.756/2005 al ministrului sănătății și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului privind coordonarea activităților de prevenire a abandonului în unitățile sanitare care au în structură secții de nou-născuți și/sau de pediatrie (abrogat prin H.G. nr.1.103/2014)
art. 9-14
  H.G. nr.1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012
art. 118 alin. (2)
  O. nr.359/2012 al ministrului sănătății privind criteriile de înregistrare și declarare a nou-născutului


Vineri, 09 decembrie 2022, 05:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.