LEGE nr.27 din 17 mai 1994
privind impozitele și taxele locale
Descriptori | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.27 din 17 mai 1994
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 127/24 mai. 1994 text
Republicare: M.Of. nr. 273/22 iul. 1998
Functie activa:
Abrogă: D. nr.504/1957 privind producția, vânzarea, circulația și desfacerea băuturilor alcoolice
  L. nr.25/1981 privind impozitele și taxele locale
  D. nr.425/1981 privind stabilirea și incasarea impozitelor și taxelor locale
  O.G. nr.26/1992 privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizatiilor in domeniul constructiillor
Modifică: H.G. nr.109/1991 privind stabilirea taxelor de afisaj in municipiul Bucuresti (abrogat prin H.G. nr.233/2004)
modifică art.1
  L. nr.45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe in sume fixe datorate statului, in lei, de persoanele fizice și juridice și introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica și a mijloacelor de transport pe apa, detinute de regiile autonome, societatile comerciale și de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice (abrogata succesiv)
abrogă art.2, art.3, art.4, art.5, art.6
  O.G. nr.15/1992 cu privire la impozitele și taxele locale
abrogă art.6 și parțial anexa
  L. nr.114/1992 referitor la unele ordonante ale Guvernului, emise in baza Legii nr.81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante și autorizarea contractarii și garantarii unor credite externe
abrogă pct. 8 lit. a, b și c paragraful 31
  O.G. nr.10/1993 privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice și juridice
abrogă parțial anexa nr.2
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.76/1994 pentru promulgarea Legii privind impozitele și taxele locale
Modificată: O.G. nr.24/1995 pentru modificarea și completarea reglementarilor privind impozitul pe venitul agricol și impozitele și taxele locale (abrogata prin O.G. nr.36/2002)
  L. nr.105/1997 pentru soluționarea obiectiunilor, contestatiilor și a plangerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor (abrogata prin O.U.G. nr.13/2001)
  O.G. nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificarile ulterioare
  O.G. nr.68/1997 privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O.U.G. nr.84/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
  L. nr.73/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
Republicare: M.Of. nr. 273/22 iul. 1998
Modificată: O.U.G. nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
  O.U.G. nr.15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin O.G. nr.36/2002)
  O.U.G. nr.27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin O.G. nr.36/2002)
  L. nr.122/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
  L. nr.149/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
  L. nr.67/2000 pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
  O.U.G. nr.228/2000 privind protejarea monumentelor istorice (abrogata prin L. nr.422/2001)
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
Abrogată: O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale

la 1 ianuarie 2003


Miercuri, 28 februarie 2024, 13:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.