LEGEA nr.238 din 7 iunie 2004
petrolului
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.238 din 7 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 172/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 535/15 iun. 2004
Functie activa:
Abrogă: L. nr.134/1995 Legea petrolului
- la 15 sep. 2004
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.152/2001 privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activitățile miniere și a amenzilor contravenționale prevăzute în Legea minelor nr.61/1998 și în Legea petrolului nr.134/1995
O.U.G. nr.47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr. 61/1998 și a Legii petrolului nr. 134/1995
L. nr.606/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr. 61/1998 și a Legii petrolului nr. 134/1995
Trimitere la: L. nr.180/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1999 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.416/2004 pentru promulgarea Legii petrolului
Referită de: H.G. nr.2.075/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004
Modificată: O.U.G. nr.101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004
- modifică art.31 alin.(3), art.49 alin.(2) lit.b); introduce lit.c) la alin.(2) al art.49; abrogă art.31 alin.(2), art.50 alin.(1) și (4), art.61 alin.(1)
  L. nr.262/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 101/2007 și modifică art. 31 alin. (2) și (3), art. 61 alin. (1)
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- modifică art. 52 alin. (4)
  O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 51 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 51
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 57
dispune republicarea
  L. nr.98/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 47/2012
  O.U.G. nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
- modifică art. 34 alin. (1); introduce pct. 251 la art. 2, alin. (11) și (12) la art. 34, art. 341, art. 342
  O.U.G. nr.50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
- modifică art. 2 pct. 37; introduce alin. (4) la art. 31
  L. nr.127/2014 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a Legii petrolului nr. 238/2004
- modifică art. 2 pct. 2, 7, 8 și 33, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), cap. III denumirea secțiunii 1, art. 16, art. 17, art. 26 alin. (1); introduce pct. 371 la art. 2, alin. (11) la art. 14, lit. b1) la art. 49 alin. (2); abrogă art. 26 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 53
  O.U.G. nr.27/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004
- modifică art. 34 alin. (1) și (2); introduce art. 31 si alin. (5) si (6) la art. 34
  L. nr.61/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004
- aprobă O.U.G. nr. 27/2020
  L. nr.222/2021 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 51 alin. (1)
  O.U.G. nr.91/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică si privată a statului, precum si la administrarea eficientă a proprietătilor statului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 49
  L. nr.336/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016


Duminică, 23 iunie 2024, 20:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.