LEGE nr.15 din 24 martie 1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.15 din 24 martie 1994
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 80/29 mar. 1994 text
Republicare: M.Of. nr. 242/31 mai. 1999
Functie activa:
Abrogă: L. nr.62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe
  D. nr.49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe și declasarea unor bunuri materiale din administrarea unităților socialiste de stat
  D.-L. nr.50/1990 privind unele masuri pentru anularea unor penalitati, trecerea in conservare și scoaterea din functiune a unor fonduri fixe, casarea și declasarea mijloacelor fixe și altor bunuri materiale fara miscare
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.39/1994 pentru promulgarea Legii privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
Referită de: O. nr.746/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale și necorporale
Modificată: O.G. nr.19/1995 privind unele masuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinand institutiilor publice
  H.G. nr.105/1997 privind majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe (abrogat prin H.G. nr.1.035/1999)
  O.G. nr.54/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale și necorporale
Referită de: H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale și necorporale, modificata și completata prin Ordonanta Guvernului nr.54/1997
Modificată: L. nr.227/1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
Republicare: M.Of. nr. 242/31 mai. 1999
Modificată: O.U.G. nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
suspendă aplicarea prevederilor art. 18 lit. C până la 31 dec 1999
  O.G. nr.5/2000 pentru completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
introduce două alineate la art. 1 după alin. (3) un alineat la art. 21 după alin. (2)
Referită de: H.G. nr.568/2000 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.909/1997
Modificată: L. nr.149/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2000 pentru completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
introduce un alineat la art. 11
  L. nr.576/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
abrogă modificările efectuate prin O.U.G. nr. 127/1999
  O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
abrogă art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (2)


Duminică, 16 iunie 2024, 21:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.