LEGE nr.211 din 27 mai 2004
privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.211 din 27 mai 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 246/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005
Publicare: M.Of. nr. 505/4 iun. 2004
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate (abrogata prin L. nr.252/2013)
înlocuiește denumirea "servicii de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate" sau denumirea "servicii de reintegrare sociala si supraveghere" cu denumirea "servicii de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor"; Nota:aceleasi denumiri se înlocuiesc si în alte acte normative.
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.29/1968 Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  L. nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  L. nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
  L. nr.682/2002 privind protecția martorilor
  L. nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.376/2004 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
Modificată: O.U.G. nr.113/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
- modifică art.21; introduce după art.34 cap.V1 cu art.341 - 3426, după art. 36, mențiunea referitoare la transpunerea în legislația națională a Directivei Consiliului 2004/80/CE și anexele nr.1-3 după mențiunea privind transpunerea normelor comunitare
dispune republicarea
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 31 alin. (6)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 4, art. 8 alin. (1), art. 9, art. 21 alin. (1) lit. a), art. 23, art. 24 alin. (1) și (3)
  L. nr.97/2018 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor
- introduce lit. i) și j) la art. 4 alin. (1), alin. (6) - (8) la art. 4(la 1 iun. 2018) și art. 351; abrogă art. 10 alin. (2)
  O.U.G. nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
- modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (2), titlul cap. III, art. 7, art. 9, art. 10 si art. 14; introduce art. 1_1, art. 3_1 - 3_6, cap. I_1 cu art. 3_7 - 3_12, lit. k) la art. 4 alin. (1), art. 4_1 si art. 37; abrogă art. 8 si art. 11
dispune republicarea
  L. nr.208/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative


Miercuri, 28 februarie 2024, 18:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.