LEGE nr.194 din 25 mai 2004
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.194 din 25 mai 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 745/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 486/31 mai. 2004
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 11 alin. (2), art. 14, art. 15 alin. (4); abrogă art. 9, art. 12,art. 16 alin. (3) si (4), art. 21 lit. a), m) si n), art. 23 pct. 3.
Abrogă: O.G. nr.16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Modifică: L. nr.30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare (abrogata prin O.U.G. nr.94/2011)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.106/1996 Legea protecției civile (abrogata prin L. nr.481/2004)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  O.G. nr.44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.109/2005, L. nr.102/2006)
abrogă modificărea efectuata la art.4 alin. 3 lit. j) prin O.U.G. nr. 64/ 2003
  L. nr.100/1998 privind asistența de sănătate publică (abrogata prin L. nr.95/2006)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni (abrogata prin L. nr.299/2007)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  O.G. nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  O.G. nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) (abrogata prin L. nr.351/2004)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei (abrogata prin O.G. nr.22/2008)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  O.U.G. nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  O.U.G. nr.12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție (abrogata prin L. nr.329/2009)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  H.G. nr.373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală A.N.R.S.C (abrogat prin L. nr.51/2006)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.85/2008, L. nr.329/2009)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.630/2002 LEGEA cinematografiei (abrogata prin O.G. nr.39/2005)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  O.G. nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.359/2004 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice


Luni, 15 aprilie 2024, 18:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.