LEGEA nr.138 din 27 aprilie 2004
îmbunătățirilor funciare
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.138 din 27 aprilie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 744/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 369/28 apr. 2004
Republicare: M.Of. nr. 88/13 feb. 2009
Functie activa:
Abrogă: L. nr.84/1996 Legea îmbunătățirilor funciare
cu exceptia prevederilor art. 31 referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, care se abrogă în termen de 30 zile de la data de intrare în vigoare a L. nr. 138/2004
  H.G. nr.611/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr.84/1996
Modifică: O.U.G. nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații
Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, înfiintat potrivit art.34, îsi înceteaza activitatea; abrogă, la data intrarii în vigoare a normelor metodologice de aplicare a L. nr. 138/2004, art.2, art.7 alin. (1) si (2), art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.34 alin. (2) lit.a), art.40; la 2 ani de la data intrarii în vigoare a L. nr. 138/2004, O.U.G. nr. 147/1999 se abrogă.
  O.U.G. nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare
modifică, la data înfiintarii Administratiei, art.4 alin. (3), art.5, anexa nr.1; introduce alin. (3) la art.3; abrogă, la 90 de zile de la data înfiintarii Administratiei, art.4 alin. (1), (2) si (4), art.8, art.10, art.11, anexa nr. 3;modifică, la 90 zile de la data înfiintarii Administratiei, anexa nr. 1;la 2 ani de la data înfiintarii Administratiei se abrogă O.U.G. nr. 23/2000
  H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.155/2005)
înfiinteaza Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunatatiri funciare
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.U.G. nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.573/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.53/2003 Codul muncii
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.276/2004 pentru promulgarea Legii îmbunătățirilor funciare
Modificată: O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.63 alin.(2), art.87, art.94
  L. nr.233/2005 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare

dispune republicarea
  L. nr.290/2006 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
- modifică art.41 alin.(3) lit.e) și alin.(4) lit.b), art.67 alin.(2), art.73 lit.o), art.77 alin.(2) lit.a) și b), art.84 alin.(1), art.86, art.95; introduce alin.(2) la art.40, lit.f), g) și h) la alin.(3) al art.41; termenul prevăzut la art.67 alin.(2) se prorogă până la data de 31 iulie 2006
  O.U.G. nr.39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
- introduce alin.(21) și (22) la art.67
  L. nr.167/2008 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
- modifică art. 2 alin. (2)-(4), art. 4 lit. c), art. 8 lit. e), art. 10 alin. (3), art. 12, art. 25 lit. b), art. 31, art. 34, art. 35 alin. (5), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) și (4), art. 38, art. 39 lit. c)-e), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (2) lit. c) și e) și alin. (4) lit. e) și i), art. 46 alin. (1) lit. a), b) și d), art. 49 alin. (2), art. 51 alin. (4) lit. j), art. 53 alin. (1), (3), (4) și (5), art. 55 lit. b), art. 56, art. 59, art. 60 alin. (2), art. 61, art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (1), art. 64 alin. (2), art. 65, art. 67 alin. (1) lit. c) și alin. (2) și (3), art. 69, art. 73 lit. d), n) și o), art. 75 lit. c), art. 82 alin. (1) lit. d)-g), art. 82 alin. (2) lit. a)-d), art. 86, art. 89, art. 95, anexa nr. 1; introduce alin. (11) la art. 6, alin. (12) la art. 13, art. 231, alin. (4)-(7) la art. 26, alin. (3) la art. 27, lit. r) și s) la art. 39, alin. (3) la art. 40, lit. e1), e2), i) și j) la art. 41 alin. (3), lit. a1) la art. 41 alin. (4), alin. (3) la art. 43, lit. i1) la art. 51 alin. (4), alin. (5) la art. 52, lit. c) la art. 55, alin. (3) la art. 62, alin. (11) la art. 63, alin. (31) la art. 67, alin. (4) la art. 68, lit. e) la art. 81, lit. j) și k) la art. 82 alin. (1), alin. (21), (4) și (5) la art. 82; abrogă art. 70 alin. (2), art. 93 și art. 94
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 88/13 feb. 2009
Modificată: O.U.G. nr.39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații
- introduce alin. (4) la art. 64, alin. (41) la art. 68
  L. nr.281/2010 pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
- abrogă art. 9 alin. (1) lit. f), art. 68, art. 69
  O.U.G. nr.65/2011 privind modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
- modifică art. 60, art. 63 alin. (2)
  O.U.G. nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- modifică art. 4 lit. c), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), art. 39 alin. (1), anexa nr. 2; abrogă art. 30 alin. (1), art. 36-38, art. 40-42, art. 44-55, art. 64, art. 67, art. 70, art. 71, art. 74 lit. g), i), j), k), l) și n), art. 76 lit. e), art. 83 alin. (5) și (6), art. 90; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "sucursală teritorială/sucursale teritoriale" cu sintagma "filială județeană/filiale județene", după caz, iar sintagma "Administrația /Administrație” cu sintagma „Agenția/Agenție”, după caz
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 82, art. 83 alin. (2) lit. d); introduce lit. l) la art. 83 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.199/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 82/2011, modifică art. 25, anexele nr. 1 și 2; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma «sucursală teritorială/sucursale teritoriale» cu sintagma «filială teritorială/filiale teritoriale», după caz, iar sintagma «Administrația/Administrație» cu sintagma «Agenția/Agenție», după caz
  O.U.G. nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (4), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3); introduce alin. (2) la art. 4, alin. (11) la art. 27, alin. (41) la art. 27, alin. (11) la art. 28, art. 291, art. 292
  L. nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 4/2015 și modifică art. 4 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (11), art. 27 alin. (2), art. 27 alin. (5) și (6), art. 291, art. 33, art. 39 alin. (2) partea introductivă, art. 57, art. 58, art. 60, art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (1) și (2), art. 65 alin. (1), art. 66, art. 72; abrogă art. 27 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 27 alin. (41), art. 28, art. 292, art. 59, art. 61, art. 62 alin. (2), art. 65 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.158/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătăți ri lor lin ci are nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2013 și modifică art. 25 alin. (2), art. 63 alin. (2), art. 66; abrogă art.27 alin.(1), art. 27 alin. (11), art. 27 alin. (4), art. 27 alin. (41), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (11), art. 28 alin. (3)
  L. nr.133/2017 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- modifică art. 24 lit.a), art. 27, art. 56, art. 60, art. 63, art. 65 alin.(1), art. 66 alin.(2) și (3); introduce alin. (4) la art. 6, lit. a1) și a2) la art. 24, art. 293; abrogă art. 58
dispune republicarea
  L. nr.130/2018 pentru modificarea și oomplelarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea șl completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea șl completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri tunciare, precum și pentru modificarea literei e)a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. 4 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (1) partea introductivă și lit. d), alin. (2), (3) și (4) și art. 29_3 alin. (2); introduce lit. a1) și a2) la art. 8, alin. (6) la art. 27, art. 271 și alin. (7) la art. 39
  O.U.G. nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
- introduce alin. (21) la art. 6
  L. nr.125/2021 pentru completarea art. 66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
- introduce alin.(4) la art. 66
  L. nr.167/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 45/2019 si modifică art. 39 alin. (7); introduce alin. (21) la art. 6 si lit. c) si d) la art. 33 alin. (2)
  L. nr.136/2022 pentru modificarea si completarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 si pentru modificarea art. III alin. (1), (11) si (3) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătătiri funciare
- modifică art. 33 alin. (2) lit. c) si art. 34 alin. (1) si (2); introduce alin. (21) la art. 66 si art. 661
  O.U.G. nr.5/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 6 alin. (4)


Duminică, 16 iunie 2024, 02:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.